<<
>>

64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту

Згідно ст. 155 КПК взяття під варту застосовується у справах про злочини, за які передбачено покарання у игляді позбавлення волі на строк понад 3 роки. У виняткових випадках і на строк не більше трьох років.

Взяття під варту на стадії досудового слідства застосовується:

1) якщо особа підозрюється чи обвинувачується у вчиненні

злочину, за який КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі (ч. 1 ст. 155 КПК);

2) якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний чи обвинувачений намагатимуться ухилитись від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати

встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність (ч. 2 ст. 148 КПК).

При обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту орган дізнання, слідчий за згодою прокурора вносить подання до суду. (ст.. 165 2 КПК).При цьому прокурор зобов’язаний ознайомитись з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевіривши законність одержання доказів, їх достатність для обвинувачення.

Він перевіряє :

— чи порушено у встановленому порядку кримінальну справу (ст. 98 КПК), чи прийнято її до провадження;

— чи складено постанову про притягнення особи як обвинуваченого

— чи своєчасно воно пред’явлене особі (ст. 131,132,133 КПК);

— чи вручено обвинуваченому копію названої постанови (ч. 2 ст. 110 КПК);

— чи ознайомлений він з постановою слідчого про застосування зазначеного заходу;

— чи вказані в постанові, поданні підстави для застосування саме такого заходу;

— чи враховано при цьому обставини, перелічені у ст. 150 КПК;

— чи передбачено статтею, за якою пред’явлене обвинувачення певній особі, покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 3 роки (ч. 2 ст. 155 КПК) або наскільки встановлено виняткові обставини для обрання цього заходу;

— чи додержані додаткові умови притягнення до кримінальної відповідальності та застосування названого заходу до неповнолітніх та до осіб, які страждають на психічні розлади.

При взятті під варту з огляду на виняткові випадки прокурор перевіряє фактичні підстави і на обов’язкову наявність обставин ст. 150 КПК.

При погодженні та підтриманні подання про взяття під варту прокурори керуються вичерпним переліком підстав, визначених КПК, при потребі допитують особисто підозрюваного чи обвинуваченого, а неповнолітніх -завжди (п.5.4 наказу Ген.прокурора Укр. № 4/1 гн від 20.04.2004 р.).

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту:

 1. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
 2. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
 3. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 4. ГЛАВА VI. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
 5. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
 6. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 7. Процесуальна характеристика взяття під варту.
 8. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 9. §1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
 10. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 11. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 12. 65. Нагляд прокурора за законністю провадження строків досудового слідства і тримання під вартою
 13. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 14. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 15. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
 16. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 17. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 18. Процесуальна характеристика віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи.
 19. 66. Нагляд прокурора за законністю зупинення досудового слідства
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -