<<
>>

62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого

Обвинувачений- особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення її як обвинуваченого (ст. 4 КПК). Ч. ст. 1 2 КПК зобов’язує слідчого негайно надіслати прокурору копію постанови про притягнення особи як обвинуваченого. На базі її перевіряється законність і обґрунтованість пред’явленого обвинувачення .За необхідності прокурор витребовує кримінальну

справу. Прокурор перевіряє:

1) чи є достатні підстави для притягнення особи як бвинуваченого.

Обвинувачення має бути засновано тільки на доказах, , які відносяться до усіх елементів складу злочину;

2) чи своєчасно винесено постанову про притягнення особи як обвинуваченого.

Так, ч. 4 ст. 148 КПК визначає, що при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, обвинувачення йому має бути пред’явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного

заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред’явлене, запобіжний захід скасовується.

В інших випадках обвинувачення має бути пред’явлене не пізніше 2 днів з моменту винесення слідчим останови

про притягнення цієї особи як обвинуваченого і, в усякому

разі, не пізніше дня явки обвинуваченого або його приводу

(ст. 1 КПК);

3 ) наскільки обґрунтована кваліфікація злочину.

4) чи відповідає постанова про притягнення особи як обвинуваченого

вимогам, що пред’являються у ст. 1 2 КПК;

5) чи додержано слідчим вимоги закону про порядок

виклику та приводу обвинуваченого;

6) чи роз’яснені особі при пред’явленні обвинувачення

її права і чи зроблено про це відмітку на постанові про притягнення як обвинуваченого;

7) чи додержано вимоги ст. 14 КПК про час та порядок допиту обвинуваченого;

8) чи забезпечено обвинуваченому право на захист;

9) чи брав участь в необхідних випадках при пред’явленні

обвинувачення та допиті обвинуваченого перекладач

10) чи заявляли обвинувачений та його захисник будьякі клопотання, чи подавали скарги кому, чи додержано

порядок їх розгляду, які наслідки розгляду;

11) чи забезпечені в процесі розслідування інші права

обвинуваченого та його захисника.

Особливої уваги потребують справи, де обвинувачений не визнає себе винним у вчиненні злочину і висуває конкретні доводи у своє виправдання.

На час винесення постанови про притягнення як обвинуваченого

повинно бути доведено, що: 1) діяння, з приводу якого провадиться розслідування, дійсно мало місце;

2) вчинене воно особою, відносно якої вирішується питання про притягнення її до обвинувачення; у діянні цієї особи

міститься склад конкретного злочину, передбаченого кримінальним

законом; 4) відсутні обставини, які виключають провадження по справі і кримінальну відповідальність цієї

особи або ж дозволяють замінити її мірами суспільного впливу або адміністративного стягнення.

Виявивши порушення або невиконання вимог закону,

прокурор вживає заходів до усунення таких фактів та поновлення орушених прав учасників кримінального роцесу (скасовує незаконну постанову слідчого, дає вказівки про притягнення особи як бвинуваченого, про правильну кримінально-правову кваліфікацію діяння).

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого:

 1. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
 2. 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи
 3. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
 4. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
 5. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 6. §1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
 7. ГЛАВА VI. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
 8. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 9. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 10. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 11. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 12. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 13. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
 14. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 15. 53. Завдання ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 16. Притягнення особи як обвинуваченого
 17. 2. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
 18. Головні положення притягнення особи як обвинуваченого:
 19. 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
 20. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРА) ПРИТЯГНЕННЯ ОСОБИ ЯК ОБВИНУВАЧЕНОГО
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -