<<
>>

61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи

Відповідно до статті 94 КПК України приводами до порушення

кримінальної справи є:

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, орг.посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

В заявах повинні міститися конкретні відомості, що вказують на підготовку або вчинення злочину.

У випадках, якщо справа має особливе громадське значення або потерпілий у безпомічному стані, прокурору надано право порушити таку справу і за відсутності скарги потерпілого.

2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;

Повідомлення повинні бути у письмовій формі, виходити від конкретного імені і вказувати на певні

факти, вчинки, які містять ознаки злочину. Як офіційний

документ, таке повідомлення підписується уповноваженою

особою і виконується на фірменному бланку ,обов’язково

засвідчується круглою печаткою. Водночас надаються матеріали,

які підтверджують наявність ознак злочину .

3 ) явка з повинною- це добровільне особисте звернення

громадянина до органів дізнання, слідчого, прокурора або

суду із заявою про вчинений ним злочин або про злочин, що готується.

Під час явки з повинною прокурор має перевірити, чи

встановлено особу, яка з’явилася, і чи складений протокол,

в якому докладно викладено зміст зробленої нею заяви.

Відомості цієї особи підлягають ретельній перевірці, оскільки можливі

самообмова або приховування більш тяжкого злочину.

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим,

прокурором або судом ознак злочину - у випадках, коли безпосередньо виявлені діяння, в яких є ознаки злочину Прокурор має здійснювати нагляд за законністю порушення

кожної кримінальної справи, запобігати зволіканню з її порушенням за наявності очевидних ознак злочину, а також негайно скасовувати незаконні постанови, у тому числі за малозначними фактами, які лише формально містять ознаки злочину.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалки по прокурорскому надзору в Украине. 2011. 2011

Еще по теме 61. Нагляд прокурора за додержанням законів при порушенні кримінальної справи:

 1. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 2. 59. Напрями і завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства
 3. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
 4. 63. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів
 5. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
 6. 64. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу- взяття під варту
 7. ГЛАВА VI. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН
 8. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 9. §1. Загальні положення. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при виконанні інших примусових заходів, винесених судами
 10. 2.2.3. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що виконують судові рішення у кримінальних справах і здійснюють інші заходи, які обмежують особисту свободу громадян
 11. 2. Рішення про відмову в порушенні кримінальної справи
 12. 2.2.1. Проблеми функціонування прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів в умовах перехідного періоду
 13. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
 14. ГЛАВА V. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО
 15. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 16. ЛЕКЦІЯ 12 ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ. НАПРАВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ДО СУДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 17. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
 18. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
 19. 1. Предмет ПН за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -