<<
>>

5. Адміністративний договір як форма державного управління.

Адміністративний договір - це дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов'язки сторін що випливають із владних управлінських функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди.

Ознаки:

Основою для його укладення є адміністративно – правова норма

Він набирає чинності тільки в тому випадку, якщо буде прийнято відповідний адміністративно – правовий акт

Якщо дія даної угоди буде визнана недоцільною, вона може бути припинена в адміністративному порядку шляхом видання правового акта, що скасовує попередній.

Адміністративні договори виникають з волі держави, за обов’язкової участі її органів і під впливом норм адміністративного права.

Аналіз об’єкта адміністративного договору свідчить, що такими є методи форми виконання державно – владного веління. Тобто, сторони домовляються не з питання встановлення або не встановлення між ними правових відносин і визначення цілей діяльності, а щодо відшукання засобів, які б дали змогу об’єднаними зусиллями вирішити завдання, поставлені перед ними державою. Адміністративний договір спрямований на встановлення, зміну чи припинення адміністративно – правових відносин.

Характерні риси адміністративного договору:

Це угода, що виникає у сфері державного управління у зв’язку і з приводу реалізації органом державного управління повноважень виконавчо – розпорядчого характеру.

Підставою виникнення таких угод є адміністративний акт – владний вольовий припис.

Адміністративний договір завжди конкретизує норму адміністративного права чи акт правозастосовної діяльності органу управління.

Адміністративний договір має організуючий характер.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України. 2011

Еще по теме 5. Адміністративний договір як форма державного управління.:

 1. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
 2. 66. Договір управління майном.
 3. 29. Державне управління.
 4. 103.Форми державного управління.
 5. Тема 6. Форми державного управління
 6. Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом
 7. 61. Управління державним боргом
 8. Поняття державного управління та його принципи
 9. Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
 10. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
 11. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
 12. Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення
 13. Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом
 14. Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -