61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади

Загальні повноваження:

Президент призначає чергові вибори до ВРУ

ПУ може достроково припинити повноваження ВРУ

Йому належить право законодавчої ініціативи у ВРУ

Призначає членів КМУ за поданням Прем’єр – міністра, керівників інших центральних органів виконавчої влади, голів місцевих державних адміністрацій і припиняє їх повноваження на цих посадах.

Президент утворює суди у визначеному законом порядку

Здійснює перше призначення особи на посаду професійного судді

Призначає трьох членів Вищої ради Юстиції

Скасовує акти КМУ та акти РМ АРК

Призначає за згодою ВРУ Генерального прокурора та звільняє його з посади

У сфері виконавчої влади:

Формування структур виконавчої влади

визначення змісту діяльності структур виконавчої влади

забезпечення законності у сфері державного управління

видання указів та розпоряджень, які є обов’язковими до виконання на території України

укладання міжнародних договорів

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпаргалка по адміністративному праву України. 2011

Еще по теме 61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади:

 1. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 2. 23. Види органів виконавчої влади.
 3. 49.Місцеві органи виконавчої влади.
 4. Центральний орган виконавчої влади
 5. 105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 6. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 7. 59.Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві
 8. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 9. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 10. § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
 11. Повноваження Кабінету Міністрів України
 12. Повноваження Верховного Суду України
 13. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
 14. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
 15. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
 16. 40.Інститут представників Президента України. Загальна характеристика
 17. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
 18. Конституційно-правовий статус Президента України
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -