<<
>>

§ 2. Закони розвитку науки криміналістики

На підгрунті пізнання закономірностей природи і суспільства, що відображають стійкі сторони явищ та подій, виникає і розвивається будь-яка наука. Всяке явище або подія є ланцюгом взаємопов'язаних відношень людей, предметів, моментів часу.

Зв'язок є об'єктивною закономірністю, а її вияв у вигляді відносин – об'єктивним законом. Наука як структура окремих порцій знань, об'єднаних в логічну послідовність їх відносинами, розвивається у відповідності з об'єктивними законами пізнання природи та суспільства.

Закони розвитку науки криміналістики розподіляють на загальні та часткові. До загальних законів відносять: про об'єктивну необхідність, узагальнення, інтеграцію, безперервність та накопичення знання про диференціацію наукового знання; про взаємозв'язок науки та практики. Часткові закони науки криміналістики найбільш повно сформулював Р. С. Бєлкін. Це закони:

а) зв'язку та спадкоємності між існуючими та виникаючими концепціями;

б) активного творчого пристосування сучасних досягнень науки для розв'язання окремих задач науки криміналістики;

в) обумовленості криміналістичних рекомендацій для потреб практики;

г) прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 2. Закони розвитку науки криміналістики:

 1. § 2. Природа криміналістики
 2. § 3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань
 3. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
 4. § 2. Криміналістичне прогнозування
 5. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
 6. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
 7. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 8. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 9. § 3. Завдання криміналістики
 10. § 4. Система криміналістики
 11. 1. Методологічні основи криміналістики
 12. Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
 13. § 1. Криміналістика – юридична наука
 14. § 2. Криміналістика України в ХІХ – поч. ХХ століття
 15. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -