<<
>>

Загальні або загальнонаукові методи

– це методи які використовуються в усіх науках або в усіх галузях практичної діяльності. Серед загальних методів називають: зіставлення, спостереження, опис, експеримент, вимірювання, математичні методи інформатики та кібернетики.

Дійсно, вони є загальними, оскільки використовуються в усіх науках, у тому числі і в криміналістиці. Разом з тим до загальнонаукових методів нерідко відносять і логічні прийоми мислення, а саме: аналіз та синтез, аналогію та гіпотезу, індукцію, закони та категорії діалектичної і формальної логіки, методи абстрагування та ідентифікації. Так, в основі розшуку злочинця за ознаками словесного портрету лежить абстракція ототожнення, тобто виділення з різних джерел ознак і абстрагування їх у єдиний образ зовнішності розшукуваної особи. В процесі розшуку цей абстрагований образ може бути матеріалізований, наприклад, поданий у вигляді орієнтиру, намальований або зібраний із намальованих елементів за методом суб'єктивного портрета.
<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме Загальні або загальнонаукові методи:

 1. Загальнонаукові методи
 2. § 3. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень
 3. Розділ 12 Цивільне право регулює основні економічні й особистіші відносини. Об'єктами цивільних правовідносин є засоби виробництва, предмети споживання, нерухоме майно й інші матеріальні блага, права особистості, її свобода, честь і гідність. Беручи участь у суспільному виробництві, розподілі, обміні й споживанні, переслідуючи ті або інші життєві цілі, люди здійснюють визначену взаємодію один з одним, вступають у стосунки співпраці або конфронтації, виявляють свої емоційно-вольові
 4. 17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
 5. 21. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні
 6. 23. Принцип незастосування сили або погрози силою.
 7. Заява або повідомлення про злочин
 8. 23. Принцип резастосування сили або погрози силою
 9. 19. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
 10. 17. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
 11. § 1. Загальні положення
 12. § 69. Загальні начала призначення покарання.
 13. § 69. Загальні начала призначення покарання.
 14. 3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -