<<
>>

§ 3. Виявлення та фіксація слідів пам`яті

Сліди в широкому розумінні являють собою відображення, що виникли в матеріальному середовищі і виявляються зовні у вигляді появи нових або зміни старих ознак і властивостей. Об`єкт-носій змін – матеріальний, будь-які його зміни можуть бути виявлені за допомогою сучасних технічних засобів.

Через це задачі щодо виявлення матеріальних слідів у криміналістиці зводяться до вдосконалення технічних засобів та методик дослідження та переходу з макрорівня на молекулярний і атомарний.

Слід пам`яті – ідеальне відображення в матеріальному субстраті – корі головного мозку людини. Складність виявлення слідів пам`яті зумовлена унікальністю ідеального сліду і особливостями джерела – людини, яка перебуває на вищому ступені соціального розвитку, має інтелект і конституційні права, котрі гарантують недоторканість особи. Тому звичайні засоби і методи виявлення та фіксації матеріальних слідів для людини як джерела придатні не всі, більшість з них регламентована рамками кримінально-процесуального закону.

Природа ідеальних відображень поки що залишається проблематичною, а методи і технічні засоби їх виявлення – в стадії розробки та експерименту.

У фундаментальних галузях знання багато явищ (властивостей), які безпосередньо не сприймаються, досліджують побічними методами, суть яких полягає в тому, що матеріальний носій (джерело інформації) піддають певній дії, і якщо в ньому зберігається якесь відображення-слід, то виникають нові ознаки (відповідні реакції), характер яких дозволяє стверджувати не тільки про наявність сліду-відображення, але й моделювати його властивості. У психології багато властивостей особи досліджуються саме побічними методами. Побічна діагностика дозволяє прогнозувати у суб`єкта ідеальних відображень.

Виявити слід пам`яті не означає зробити його видимим, оскільки це практично неможливо. Виявити побічним методом – це отримання від джерела такої інформації, яка б давала можливість прогнозувати, що він (джерело) знає про факт, котрий цікавить слідчого, але не бажає розкрити його зміст, оскільки це може погіршити його становище.

Іноді мета вивчення сліду пам`яті практиками формулюється як встановлення причетності до певного факту (злочину, повідомлення, якимсь спеціальним знанням, відкриття), тобто особа знає про нього, але криється, маскує неправду, взагалі відмовляється спілкуватись.

Сліди пам`яті можна виявити двома способами: емпіричним та соціометричним. Емпіричний базується на здоровому глузді і результатах практичних спостережень. Якщо людина на допиті хвилюється, блідніє або червоніє, виникають мимовільні ідеомоторні рухи, проговірки, знижується темп мовлення і змінюється тембр голосу тощо, то вважається, що допитуваний щось приховує або говорить неправду. Такі припущення поки що не мають точних наукових підтверджень в повному обсязі. І справедливо, що деякі криміналісти таку діагностику вважають “гаданням на кавовій гущі” та недопустимим прийомом у слідчій практиці.

При прогнозуванні слідів пам`яті велику довіру викликають психологічні побічні методи, зокрема, проективні тести і психологічний експеримент. Однак і вони базуються на суб`єктивній оцінці реакцій досліджуваного на емоціогенний подразник. Емоційний експеримент рекомендований А. В. Дуловим в слідчу практику допиту, проте він критикується багатьма криміналістами.

У слідчій практиці немає досить надійних прийомів встановлення наявності слідів пам`яті. Задача розв`язується посередньо на емпіричному рівні під час спілкування з суб`єктом на допиті. В тактиці для цього розроблені спеціальні прийоми спілкування, наприклад, допит лжесвідка. Тут головним прийомом є запевнити допитуваного у необхідності вільного волевиявлення розкрити слід у пам`яті та сповістити його зміст. Навіть в цьому випадку про наявність сліду пам`яті можна лише здогадуватись, оскільки джерело може само себе оговорити. Процедура спілкування відбувається протягом попереднього слідства або оперативно-розшукових заходів, тому результати спілкування фіксуються в протоколах слідчих дій або оперативних матеріалах (актах, повідомленнях, пояснювальних записках тощо). Останнім часом емоційні реакції джерела, які спостерігає слідчий, рекомендується фіксувати шляхом відеозапису та кінозйомки.

Соціометричний підхід передбачає використання вимірювальних процедур, які фіксують за допомогою технічних засобів емоційно-психологічні реакції, які виникають у досліджуваного під час спілкування на пред`явлення емоціогенних подразників, спеціальних проективних тестів, прийомів пред’явлення йому речових доказів, викриваючих матеріалів справи (свідчень свідків та очевидців, висновків судових експертиз тощо).

Результати спостережень за допомогою приладів оцінюються у відповідності до принципу асоціації. Соціометричний підхід відповідає останнім досягненням психології та психофізіології вищої нервової діяльності.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 3. Виявлення та фіксація слідів пам`яті:

 1. Фотографування слідів на місці їх виявлення
 2. § 5. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи
 3. § 6. Фіксація результатів огляду місця події
 4. § 10. Фіксація результатів допиту
 5. § 4. Фіксація результатів пред’явлення для впізнання
 6. § 4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
 7. § 5. Роль ревізійного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань
 8. § 2. Початковий етап розслідування
 9. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 10. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
 11. § 3. Методи і технічні засоби виявлення і фіксації слідів рук і ніг
 12. § 3. Виявлення слідів шкірного покриву голови і прийоми їх використання для одержання інформації про особу і подію
 13. Прийоми виявлення і фіксації слідів-джерел запаху
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -