<<
>>

4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації

є розділом науки криміналістики, предметом пізнання якого є окремі закономірності сучасних наукових галузей знань і створення на їх основі технічних засобів та методів збирання і подання джерел доказової інформації.

Техніка – це широке поняття, що означає засоби людської діяльності, засоби праці, "інструментарій, який дозволяє зробити працю більш продуктивною та менш рутинною".

Розслідування є діяльність уповноважених на це осіб, а засоби їх праці – це техніка, технічні засоби, а саме: прилади, інструменти, різне приладдя.

Технічні засоби, що використовуються для роботи з криміналістичною інформацією в ході розслідування та попередження злочинів, заведено називати криміналістичною технікою.

Зраз це поняття має два значення. Перше – означає розділ науки криміналістики, що має свій предмет і систему теоретичних положень, які лежать в основі засобів та методів збирання криміналістичної інформації у кримінальному судочинстві. Друге – сукупність технічного обладнання, апаратури, приладів, інструментів та комплектів, різноманітних пристосувань і матеріалів, що застосовуються для збирання та дослідження речових джерел доказів.

Ось чому криміналістична техніка – це розділ науки криміналістики, що об'єднує систему теоретичних положень та розроблених на їх основі технічних засобів і методів збирання та подання криміналістичної інформації з метою розкриття та попередження злочинів.

Структура розділу "криміналістична техніка" вміщує: наукові засади, судову фотографію, трасологію, балістику, техніко-криміналістичне дослідження документів, криміналістичне дослідження письма, габітологію, кримінальну реєстрацію, основи теорії і техніку звуко- та відеозапису, основи і засоби криміналістичної одорології.

Криміналістична техніка застосовується не тільки для виявлення та фіксації матеріальних джерел – слідів злочину. Вона розробляє засоби та спеціальні прийоми отримання із матеріальних джерел доказової інформації.

Вміння на місці події "читати" сліди злочину – одна із важливих якостей сучасного слідчого.

Сучасні технічні засоби та методи, що використовуються у криміналістиці, – це складні прилади і пристрої, запозичені із різних природничих та технічних наук, багато з них використовуються без жодних переробок, створюються лише спеціальні методики для дослідження криміналістичних об'єктів. Разом з тим, багато запозичених засобів переробляються і набувають специфічного криміналістичного характеру. Так, для судової вимірювальної зйомки перероблений звичайний фотоапарат, а для стереозйомки у слідчий чемодан була вміщена стереоплівка. Для панорамування по колу створена спеціальна панорамна штативна голівка. Для фотозйомки через незначні отвори винайдені світоводи. Використання спеціальної телеоптики "МТО-1000", "Фотоснайпера-ФС-12" дозволяє здійснювати впізнавальну зйомку злочинця на відстані 600–800 м. Сучасні кінокамери, відеокамери широко використовуються для фіксації слідчих дій та оперативних заходів таємно. Швидкісна кінокамера типу "ЖЛВ-2" з експертною метою може сфотографувати момент руйнування перешкоди снарядом, зіткнення транспортних засобів, механізми вибуху, пострілу і навіть кулю, що летить, оскільки камера здійснює 4,5 млн. кадрів/сек.

Пошукова криміналістична техніка використовується для виявлення тайників, похованих трупів, наркотиків, кольорових металів, коштовностей. Прилад "Блесна" диференціює кольорові метали, що знаходяться у тайнику, "Трупошукач" виявляє закопані в землю біологічні об'єкти (трупи, органічні сполуки, речовини, що розкладаються тощо). Рівень сучасної криміналістичної техніки такий, що дозволяє аналізувати сліди запаху та визначати тайники з наркотиками, вибуховими речовинами. Складна криміналістична техніка та створені методики дослідження звукових слідів дають можливість вирішувати питання розшуку злочинців за їх голосами (фонограми усної мови) і навіть виконувати, здавалося б фантастичні за своєю складністю завдання, а саме: відшукувати сховані об'єкти (трупи, предмети) по фонограмі усної мови допитуваного за спеціальною методикою.

У наш час технічні засоби використовуються у боротьбі зі злочинністю для розв'язання таких задач:

1) фіксація слідчих дій і оперативних заходів, пошуку і попереднього дослідження речових джерел інформації слідчим, особою що проводить дізнання, судом;

2) виконання судових експертиз в державних експертних та неекспертних установах, а також приватними експертами;

3) проведення профілактичної роботи;

4) здійснення правоохоронної діяльності громадськими організаціями і окремими громадянами.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації:

 1. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 2. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
 3. § 2. Предмет науки криміналістики
 4. § 3. Завдання криміналістики
 5. § 4. Система криміналістики
 6. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
 7. § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
 8. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
 9. § 4. Класифікація методів науки криміналістики.
 10. § 1. Злочин як різновидність соціальної діяльності
 11. § 2. Поняття криміналістичної інформації
 12. § 5 Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини ^д^розшуку і ототожнення
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -