<<
>>

§ 1. Поняття засобів учинення злочинів

Протиправна дія – це діяльність, що розглядається як різновидність соціальної. Будь-яка діяльність передбачає виконання якоїсь роботи, злочинна не є виняток: злочинець зламує перешкоду, переміщує предмети з одного місця на інше, завдає тілесних ушкоджень потерпілому, вносить зміну в обстановку на місці події, які, власно, і є слідами злочину.

Робота – це енергетична взаємодія, коли суб`єкт передає порцію енергії конкретному об`єкту, який від цієї взаємодії видозмінюється. Передавати енергію або застосовувати силу до об`єкта суб'єкт може безпосередньо, а саме: нанести удар кулаком, ногою, плечем вибити двері, проломити перегородку, зрушити з місця сейф і, нарешті, вбити людину, або, використовуючи який-небудь предмет, скажімо, палицю, лом, сокиру, взаємодіє з ними, отримує такі самі результати. В обох випадках суб`єкт використав предмети для виконання роботи. В соціальній діяльності такі предмети називають знаряддям праці, а в злочинній – засобами учинення злочину.

Рука, нога, зуби та інші частини тіла людини, які вона використовувала, і докладені зусилля (енергія) є іманентним знаряддям праці, його не можна назвати засобами або знаряддям злочину.

Палиця, лом, сокира та ін. предмети, за допомогою яких суб`єкт докладає зусилля і таким чином виконує роботу, є знаряддям праці. При вчиненні злочину їх нерідко також називають знаряддям учинення злочину, але це визначення неточне.

Знаряддя і засоби учинення злочину – це різні поняття. Знаряддя – більш вузьке, ним визначають технічні пристосування, за допомогою яких виконується робота або якась дія . Виходячи з цього, палицю та камінь не можна називати знаряддям учинення злочину, знаряддям убивства, оскільки вони не пристосовані до якої-небудь діяльності.

Засоби учинення злочину – це збірне поняття, що складається з будь-яких предметів матеріального світу, які використовуються суб`єктом у злочинній діяльності.

Вони можуть бути як пристосованими, тобто знаряддям праці, так і непристосованими. За фізичною природою засобами учинення злочину можуть бути тверді, сипучі, рідкі, газоподібні фізичні тіла, а також їхні властивості і фізичні явища. Так, убити людину можна не тільки каменем, сокирою або зброєю – досить відкрити газову комфорку, що призведе до смерті сплячих людей. Щоб завдати тілесних пошкоджень, треба лише засипати очі порошком їдкої кислоти, металевою стружкою або плеснути в обличчя сірчаною кислотою або просто окропом.

Для учинення навмисного убивства існує безліч способів. Наприклад, наїзд транспортного засобу; до станка, технічного прилада підвести струм високої напруги; підкласти вибуховий пристрій тощо. Зашкодити здоров`ю також можна жорстким випромінюванням. Всі наведені та багато інших фізичних явищ можуть бути засобами учинення злочину, однак не бути знаряддям в прямому розумінні цього поняття.

Криміналістична трасологія вважає за об`єкти слідоутворення тільки деякі засоби учинення злочину. Назвемо їх: засоби злому, зброя, транспортні засоби, інструменти і предмети. Однак законодавець для визначення засобів вчинення злочину використовує більш широкий перелік понять: транспортні засоби (ст. 215 КК України); вибухові речовини (ст. 221 КК України); вогнепальна чи холодна зброя, бойові припаси та вибухові речовини (ст. 222 КК України); легкозаймисті або їдкі речовини (ст. 225 КК України); отруйні та сильнодіючі речовини (ст. 229 КК України); наркотичні засоби (ст. 225 КК України); штампи і печатки (ст. 194 КК України); предмети, знаряддя, пристосування або предмети та інструменти (відмички, “фомки” та ін.). Законодавець називає тільки деякі засоби учинення злочину, але не дає їх загального поняття.

На нашу думку до засобів учинення злочину варто зарахувати матеріальні тіла органічного та неорганічного походження і фізичні явища, що використовуються суб`єктом в системі механізму злочинної діяльності. Звідси, серед об`єктів матеріального світу потрібно вибирати такі предмети та явища, які в злочинній діяльності виконували функції “знарядь праці”.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 1. Поняття засобів учинення злочинів:

 1. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 2. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
 3. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 4. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
 5. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 6. § 1. Злочин як різновидність соціальної діяльності
 7. Предмет злочинної діяльності
 8. § 1. Відображення в основі механізму вчинення злочину
 9. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
 10. § 1. Поняття слідів пам`яті, їх властивості і механізм утворення
 11. § 1. Поняття засобів учинення злочинів
 12. Джерела підвищеної небезпеки
 13. § 1. Поняття і види знаряддя учинення злочинів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -