<<
>>

§ 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій

До слідчих дій у справах про грабежі та розбійницькі напади належать: допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування потерпілих, пред’явлення для впізнання та призначення судових експертиз.

Послідовність проведення названих слідчих дій визначається в кожному окремому випадку слідчими ситуаціями. Зокрема, це залежить від того, з якого джерела слідчий отримав інформацію про здійснення нападу, чи затримано злочинця або він зник з місця події, яке викрадено майно (приватне, державне чи колективне), його товарна значущість, спосіб транспортування викраденого.

У разі, коли з моменту злочину і до моменту подання заяви минув незначний проміжок часу, слід негайно оглянути місце події. Якщо ж з моменту нападу вже минув деякий час, доцільніше передусім допитати потерпілого і свідків, після чого оглянути місце події.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій:

 1. ВСТУП
 2. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
 3. § 3. Джерела і функції тактичних прийомів
 4. § 1. Поняття та види слідчого експерименту
 5. § 2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактика
 6. § 3. Особливості перевірки показань на місці
 7. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
 8. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 9. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
 10. § 6. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 11. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 12. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 13. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 14. § 3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
 15. § 4. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій розслідування пожеж
 16. § 3. Початковий етап розслідування злочинів що вчиняються організованими злочинними групами
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -