<<

§ 2. Механізм утворення і види слідів знаряддя учинення злочину

Знаряддя учинення злочину – це знаряддя злому, інструменти та предмети, не пристосовані для знарядь праці. Всі вони мають сталу зовнішню форму і відносну незмінність як певні матеріальні утворення.

Виконуючи функції слідоутворюючих об`єктів, вони рухаються щодо слідосприймаючого об`єкта механічно. Пригадаємо форми механічного руху: прямолінійний, прямолінійно-поступальний, зворотно-поступальний, обертально-поступальний, обертання-кочення (мал. 52). Ці форми механічного руху лежать в основі механізму утворення слідів знаряддя учинення злочинів, а саме: слідів давлення, ковзання, розпилу, тертя, свердління та кочення. Розглянемо їх докладно.

Механізм утворення слідів давлення. В криміналістичній літературі сліди давлення інколи називають слідами віджиму на відміну від слідів удару. Слід віджиму утворюється при поступовому прикладенні сили для утворення сліду (злочинець поступово давить на стамеску, ломик, молоток). Віджим відбувається безшумно. Але двері чи кватирку можна відчинити з шумом, стуком, якщо одномоментно вдарити по них молотком, ломиком, при цьому сліди будуть однакові. Важливі не час і характер прикладення сили, а напрямок руху слідоутворюючого об`єкта до слідосприймаючого. Як в першому, так і в другому випадку виникає об`ємний слід давлення, при цьому форма сліду не змінюється.

При прямолінійному русі кожна точка контактної поверхні слідоутворюючого об`єкта рухається перпендикулярно слідосприймаючому і заглиблюється в нього, внаслідок остаточної деформації відбувається копіювання (відображення): випуклість на слідоутворюючому створює заглиблення на слідосприймаючому, а заглиблення – випуклість. Утворюється негативна копія контактуючої поверхні, яка конформна слідосприймаючій. Такі об`єкти називають конформними, при накладенні їхні поверхні повністю збігаються.

Слід давлення завжди об`ємний, глибина його залежить від взаємодіючих об`єктів та їхніх властивостей.

Слід виникає внаслідок формування, ущільнення і руйнування. Тому слід давлення може бути наскрізним і являти собою отвір у матеріалі або ж “сліпим”, непроникаючим. В такому сліді на дні відображається рельєф контактної поверхні слідоутворюючої частини об`єкта. Це найбільш інформативна частина сліду. Зліпок сліду давлення є копією знаряддя, але не всього, а лише його контактуючої частини. Контур об`ємного сліду завжди відображає форму слідоутворюючого предмета.

У бійці злочинець пляшкою з пивом наніс удар потерпілому по голові. Слідоутворюючий об`єкт рухався перпендикулярно до слідосприймаючої поверхні, і форма металевої кришки чітко відбилась в наскрізному пошкодженні кісток черепу (мал. 49).

Механізм утворення слідів ковзання. В основі механізму утворення лежить прямолінійно-поступальний рух. Слідоутворюючий об`єкт переміщується по слідосприймаючому під дією двох сил, спрямованих по вертикалі і горизонталі. Оскільки горизонтальна сила більша за вертикальну (інакше б об`єкт рухався прямолінійно), то слідоутворюючий предмет (знаряддя) рухається по складовій під певним кутом до слідосприймаючої поверхні і залишає на ній слід ковзання.

Сліди ковзання виникають внаслідок остаточної деформації або руйнування об`єкта. За механізмом утворення сліди ковзання ділять на лінійні і площинні, об`ємні і поверхневі, причому сліди виникають за рахунок розділення цілого на частини, відділення частини від цілого. Розглянемо їх.

Лінійні сліди. Термін “лінійний слід” поняття умовне, він вказує насамперед на специфіку контакту слідоутворюючого, об`єкта у вигляді лінії, а також на характер сліду, який показує жмут паралельних ліній-боріздок і валиків (мал. 50).

При утворенні сліду ковзання контактна поверхня уявляється як “лінія”, якою може бути лезо сокири, ножа, а також будь-яка лінія (ребро), утворена пересіченням двох поверхонь (граней) предмета. Під дією складових двох сил знаряддя заглиблюється у слідосприймаючий предмет і, рухаючись паралельно або ж під певним кутом до його поверхні, утворює слід за рахунок відділення (зрізання) частини предмета: а) зсування матеріалу в кінець сліду; б) формування (потовщення) матеріалу об`єкта, що має остаточну деформацію; в) контактна “лінія” знаряддя завжди являє систему макро- або мікрозаглиблень і виступів, які відбиваються в сліді лінійно у вигляді боріздок і валиків (мал. 51). Боріздки відповідають виступам, а валики – заглибленням. Профілограма лінійного сліду ковзання конформна профілю слідоутворюючої поверхні – лінії (лезу зубила, стамески, сокири).

<< |
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 2. Механізм утворення і види слідів знаряддя учинення злочину:

 1. § 1. Поняття і види знаряддя учинення злочинів
 2. Розділ III. ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМУ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
 4. § 1. Поняття слідів пам`яті, їх властивості і механізм утворення
 5. 1§ 2. Механізм утворення слідів рук , ніг та їхня класифікація
 6. § 2. Механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву
 7. § 2. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність
 8. Глава 18. СЛІДИ ЗНАРЯДДЯ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
 9. § 30. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
 10. § 30. Спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину.
 11. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
 12. Розділ V. СЛІДИ ЗАСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (криміналістична механоскопія)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -