<<
>>

Криміналістичний метод

– це часткова теорія, яка висвітлює об'єктивні закономірності, принципи й прийоми, що дозволяють визначати шляхи теоретичного та практичного дослідження джерел криміналістичної інформації.

У структурному плані конкретний метод є не тільки системою науково обгрунтованих прийомів та рекомендацій, а крім того, він як теорія відображає об'єктивні закономірності, що пізнані, і містить засоби досліджень.

Розглянемо це на прикладах. Сонячне світло, яке проходить через тригранну призму, розкладається на сукупність колірних смуг, тобто спектр, який характеризує якісно-кількісний склад речовини, що є джерелом світла. Ця закономірність лежить в основі спектральних методів дослідження в самих різноманітних галузях знання, в тому числі й криміналістиці. Однак спектральні криміналістичні методи відрізняються від спектральних методів в інших науках. Індивідуальність побудови папілярних візерунків на поверхні долоні рук людини – об'єктивна закономірність, на основі якої побудовані класифікаційні системи кримінальної реєстрації злочинців. Разом з тим закономірність – це не метод, а тільки об'єктивна сторона що відображає його суть. Розроблені на її основі рекомендації та прийоми дослідження та перетворення явищ, складають його іншу сторону, а у сукупності вони утворюють науковий криміналістичний метод.

Таким чином, науковий метод вібиває єдність двох сторін – об'єктивної та суб'єктивної. Тому цей метод евристичний і відображає об’єктивні закономірності під кутом зору конкретного суб'єкта, який ним користується в практичній діяльності. Відповідно структура криміналістичного методу відображає не тільки пізнану наукою об'єктивну закономірність, але й способи, прийоми та засоби, необхідні для дослідження об'єктів та явищ на основі цих закономірностей.

Всі криміналістичні методи реалізуються у межах кримінально-процесуального закону, що для науки криміналістики є сукупністю певних заборон: процесуальних, технічних, етичних, моральних. Наприклад, неповнолітній свідок допитується тільки у присутності педагога; для з'ясування причини смерті треба призначити судово-медичну експертизу; оглядаючи предмет – засіб скоєння злочину, насамперед необхідно зафіксувати запах та мікрочастки, а потім усі інші сліди, які є видимими; слідчий не має права бути присутнім при огляді особи іншої статі, якщо це пов'язано з оголенням тіла тощо.

Поряд з поняттям методу у криміналістичній тактиці та методиці розслідування широко використовується поняття "прийом" і "спосіб", наприклад прийоми допиту, огляду, розслідування, способи створення неврахованих надлишків, прийоми приховування та розкрадання грошових цінностей шляхом банківських операцій тощо. Тут прийом та спосіб розуміють як практичний шлях реалізації певних теоретичних знань. Ось чому інтерпретація наукового методу як прийому або способу його практичної реалізації вважається справедливою.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме Криміналістичний метод:

 1. § 3. Поняття криміналістичного методу
 2. § 2. Криміналістична ідентифікація – частковий метод науки криміналістики
 3. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
 4. § 2. Криміналістичне прогнозування
 5. 5. Криміналістична тактика
 6. § 1. Криміналістична характеристика вбивств
 7. § 2. Види криміналістичних обліків
 8. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
 9. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
 10. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
 11. § 3. Техніко-криміналістична оснащеність органів досудового слідства
 12. Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -