<<
>>

§ 2. Класифікація засобів учинення злочинів

У трасології не рідко засоби учинення злочину розуміють тільки як тверді фізичні тіла (пристрої), які мають сталу зовнішню форму, що дозволяє по слідах-відображеннях здійснювати криміналістичну ідентифікацію.

Оскільки слідоутворюючими об`єктами є тільки об`єкти з сталою зовнішньою формою, тобто відносно незмінювані – люди, тверді тіла, тварини, то класифікація, наприклад, об`єктів ідентифікації уявляється такою: люди, предмети, трупи, тварини, а в трасології – люди, знаряддя злому, зброя, транспортні засоби, тварини. Практична класифікація слідоутворюючих об`єктів здійснюється шляхом простого переліку класу конкретно визначених предметів матеріального світу. При цьому сліди називають, як правило, за видом слідоутворюючого предмета (слід лома, пили, свердла, ноги тварини, пальця тощо).

У слідознавстві слідоутворюючими об`єктами є всі матеріальні тіла: тверді, сипучі, рідкі і газоподібні, а також фізичні явища. Тому їхня класифікація, очевидно, повинна бути іншою за деякими підставами, наприклад, за фізичною природою об`єкта, його властивостями і призначенням у механізмі злочинної діяльності. У зв`язку з цим засоби учинення злочину можна розділити так: пристосовані і непристосовані; тверді, сипучі, рідкі і газоподібні; визначені і невизначені об`єкти; фізичні тіла і явища, а також сили і явища природи. У слідознавстві не всі слідоутворюючі об`єкти можуть бути ідентифіковані за їхніми слідами-відображеннями. Тому для більшості об`єктів існує тільки групова належність. Тому основа для класифікації повинна бути змішана. Згідно з цим, всі слідоутворюючі об`єкти були розділені на чотири класи: 1) знаряддя учинення злочину; 2) зброя; 3) джерела підвищеної небезпеки; 4) сили і явища природи (мал. 44). Розглянемо їх детальніше.

1. Знаряддя учинення злочину – це матеріальні предмети, що використовуються суб`єктом при вчиненні злочину для здійснення задуманого наміру.

Ними можуть бути: знаряддя праці, інструменти і не пристосовані для цілеспрямованої злочинної діяльності предмети. Особливу групу повинні складати пристосовані знаряддя для учинення злочину, тобто “знаряддя праці” злочинця. Виходячи з цього, знаряддя учинення злочину слід розділяти на: знаряддя злому, інструменти і предмети.

Знаряддя злому. Для того щоб щось зламати, необхідно докласти певних зусиль і виконати роботу. Пристрої, які при цьому застосовують, являють собою знаряддя праці, якщо робота має соціально значущий характер. Якщо ж злом є результатом протиправної злочинної діяльності, то у цьому разі вести мову про знаряддя праці некоректно, оскільки таке знаряддя спеціально пристосоване не для трудової, а для злочинної діяльності. Тому їх треба називати знаряддям злому або знаряддям учинення злочину. Вони різняться тим, що злочинець заздалегідь придбаває, виготовляє їх і застосовує завжди із злочинним умислом.

Тому такі знаряддя учинення злочину ще на зорі криміналістики називали “злодійськими інструментами”, тобто спеціально виготовленим або пристосованим знаряддям. До них відносили: відмички, ломи, “фомки”, “гусячу лапку”, “клешню рака”, “балерину”, “уістити”, “пластить” (мал. 46). Як знаряддя злому необхідно вважати і перероблені інструменти, наприклад, загострену викрутку із загнутим кінцем для відмикання дверних замків, домкрат для віджиму дверей та ін.

Інструменти (прилади) – це предмети заводського або кустарного виготовлення, призначені для використання як ручне знаряддя праці у соціальній діяльності. За призначенням інструменти ділять на слюсарні (молоток, зубило, пила по металу, свердло, напилок, ножиці, пробивач), теслярські (сокира, пила-ножовка, пила поперечна), столярні (рубанок, долото тощо), садові (садовий ніж, ножиці), шевські (шило, ніж, швайка). До інструментів праці також слід віднести прилади для креслення, ручки, олівці для письмових робіт, а також матеріали для письма – папір, чорнило. До цієї групи інструментів треба віднести штампи, печатки, нумератори, пломбні лещата, компостери, друкарські машини, комп`ютери, принтери, ксерокси, розмножувальну техніку, що використовується для учинення злочину (мал.

46).

Предмети – це тверді тіла не пристосовані як знаряддя праці та інструменти; матеріальні предмети: камінь, палиця, кусок металевої трубки. До непристосованих предметів треба віднести сипучі речовини, наприклад, пісок, зерно, металеві стружки, тютюн; рідини – окріп, гас, бензин, кислоти, які нерідко застосовуються при учиненні злочину. Головна ознака предмета як засобу учинення злочину – це його непристосованість як знаряддя для виконання якої-небудь роботи. Тому предмети при учиненні злочинів використовуються, як правило, спонтанно, суб`єкт здебільшого знаходить їх на місці вчинення злочину, наприклад, піднімає камінь для нанесення удару.

2. Зброя – це засіб, пристосований і технічно придатний для нападу чи захисту. Клас зброї ділиться на дві підгрупи: вогнепальне і холодне. Кожна підгрупа має внутрішню класифікацію. Так, вогнепальна зброя класифікується за такими параметрами: цільовим призначенням, довжиною ствола, швидкострільністю, механізмом зарядження, обробкою каналу ствола зброї, енергією пострілу тощо.

Для класифікації холодної зброї існують різні підстави. Так, за місцем виготовлення: заводське і кустарне (саморобне). Заводська зброя за призначенням буває: бойова, спортивна, мисливська; за конструкцією – клинкова (ножі, кинджали, кортики, штики, шаблі тощо); ударно-роздроблююча (кастет, булава, биток, пернач, шестопер, палиця, кистень); комбінована, коли в одному пристосуванні поєднуються елементи клинкової і ударно-роздроблюючої зброї. Холодну зброю розпізнають за національними ознаками (ніж фінський, узбецький, таджицький, бухарський, хівінський тощо) (мал. 47).

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 2. Класифікація засобів учинення злочинів:

 1. § 1. Поняття засобів учинення злочинів
 2. Глава 17. Засоби учинення злочинів: поняття і класифікація
 3. § 1. Поняття і види знаряддя учинення злочинів
 4. Розділ V. СЛІДИ ЗАСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (криміналістична механоскопія)
 5. Глава 18. СЛІДИ ЗНАРЯДДЯ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
 6. Поняття, класифікація основних засобів та рахунки, що використовуються для їх обліку
 7. § 14. Класифікація злочинів.
 8. § 14. Класифікація злочинів.
 9. § 21. Класифікація об‘єктів злочинів.
 10. § 21. Класифікація об‘єктів злочинів.
 11. § 2. Механізм утворення і види слідів знаряддя учинення злочину
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -