<<
>>

Фотографічна зйомка трупа

має певні особливості. При фотографуванні трупа використовуються орієнтуюча, оглядова, вузлова і детальна зйомки. Фотозйомка трупа на місці його виявлення провадиться для фіксації його загального вигляду, пози і положення щодо навколишнього оточення, слідів і ушкоджень на тілі, одязі, наявності та розміщення трупних плям, синців.

Для фіксації загального вигляду, положення і пози труп на місці його виявлення фотографують у взаємозв’язку з навколишнім оточенням та ізольовано від нього. Труп з предметами обстановки навколо нього звичайно фотографують із двох бічних сторін (рис. 3, а) . Фотозйомку щодо осі трупа бажано здійснювати під кутом 45°. Не рекомендується без потреби робити знімки з боку ніг, особливо з близької відстані, та з боку голови.

Фотозйомка трупа призначена для фіксації його положення і пози (рис. 3, б). Зображенням трупа по можливості слід займати весь кадр. Для виготовлення знімків трупа у великому плані застосовується спосіб фотографування панорамою з точок, де оптична вісь А—В повинна проходити по колінних суглобах, а вісь Б—Г — по середині грудної клітини. а б Рис. 3. Схеми фотозйомки трупа: а — з охопленням навколишнього оточення; б — двобічна фотозйомка трупа. Сліди і ушкодження фотографують спочатку так, щоб на знімку було видно, на якій частині тіла чи одягу вони знаходяться, а потім великим планом із масштабною лінійкою. Сліди крові треба фотографувати масштабною зйомкою. Особливо важливо зафіксувати локалізацію, напрямок патьоків крові, їх форму. При фотозйомці слідів і ушкоджень на трупі можуть використовуватися світлофільтри. Детальні знімки ран, синців, саден бажано фіксувати за допомогою кольорової фотографії, оскільки їх колір має істотне криміналістичне значення.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме Фотографічна зйомка трупа:

 1. § 5. Огляд трупа
 2. § 2. Психологические аспекты осмотра трупа
 3. § 2. Психологические аспекты осмотра трупа
 4. 1. Экспертиза трупа
 5. I. Перенос трупа и окуривание жилища
 6. 3. Идентификация трупа Гуфе по костям
 7. Глава 5. Психология осмотра места происшествия, трупа и освидетельствования
 8. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДСУШИВАНИЯ КАПЕЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ОТ ТРУПА ДлЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА ПРИЧИН СМЕРТИ В ПРЕМОРТАЬНОМ ПЕРИОДЕ
 9. § 1. Поняття судової фотографії та її значення
 10. Упізнавальна фотозйомка
 11. § 2. Види та методи судово-оперативної фотозйомки
 12. Фотографування слідів на місці їх виявлення
 13. Спеціальні методи криміналістики
 14. § 3. Експертне ототожнення особи за фотозображенням (портретно- криміналістична експертиза)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -