<<
>>

допиті посередника

з’ясовується: хто та при яких обставинах залучав його як посередника; чи не був він сам ініціатором цього; яка винагорода була йому запропонована (або він зажадав) і що фактично одержав; коли він зустрічався з особою, яка одержала хабар, і хабародавцем, при яких обставинах; хто про них може дати показання.

Для перевірки показань про обставини давання й одержання хабара, усунення суперечностей у показаннях, а також у викритті учасників злочину проводиться очна ставка. У деяких випадках клопотання про очну ставку походить від обвинуваченого. Однак при цьому слід встановити, чи не буде спроб з боку обвинуваченого яким-небудь способом вплинути на іншого учасника очної ставки з метою змінення останнім своїх показань.

При розслідуванні хабарництва може проводитися пред’явлення для впізнання з метою встановлення особи, якій був переданий хабар (особа, яка одержала хабар, посередник), якщо допитувана особа (хабародавець, свідок) не може назвати прізвище, адресу або конкретну посаду обвинуваченого. Може виникнути ситуація, коли обвинувачений, який визнав свою вину, стверджує, що може впізнати особу, яка дала йому хабар, хоча й не знає його прізвища, місця проживання або роботи. У таких випадках доцільно провести пред’явлення для впізнання обвинуваченим хабародавця. Ця слідча дія проводиться також і для впізнання предметів, що раніше належали хабародавцю та були виявлені в особи, яка отримала хабар, або у посередника.

Якщо виникає необхідність в уточненні місця передачі хабара або місця проживання учасників хабарництва, проводиться перевірка показань на місці. При допиті, що обов’язково передує перевірці показань, докладно з’ясовуються деталі матеріальної обстановки місця передачі хабара, що можуть стати відомими лише внаслідок безпосереднього сприйняття їх допитуваним.

При необхідності перевірити показання очевидців передачі хабара з метою встановлення можливості за певних умов бачити або чути те, що відбувається, доцільно провести слідчий експеримент.

Провадження судових експертиз у справах про хабарництво пов’язане з вирішенням питань, що належать до компетенції почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судово-економічних, трасологічних та інших видів експертиз.

<< | >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме допиті посередника:

 1. допиті хабародавця
 2. Дискредитація, дезорганізація господарської діяльності конкурента та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
 3. Допит свідків
 4. 70. Фінансовий ринок.
 5. § 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва
 6. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
 7. Допит обвинувачених
 8. Обовязки слідчого
 9. § 3. Державний нагляд за страховою діяльністю
 10. 56. Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів
 11. § 3. Суб'єкти приватизації
 12. §2. Історія розвитку і становлення функцій прокуратури
 13. 7. Стажист нотаріуса
 14. 11. Стажист нотаріуса
 15. Притягнення особи як обвинуваченого
 16. § 1. Психологіяформування показань
 17. § 7. Викриття неправди в показаннях
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -