<<
>>

Джерела підвищеної небезпеки

– це кримінально-правове поняття, яке включає пристосування і механізми побутового і виробничого призначення, транспортні засоби, сильнодіючі отруйні і легкозаймисті речовини і фізичні явища.

Іноді їх використовують як засоби учинення злочину. Тому вважаємо за необхідне розглянути їх.

Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення — це станки, машини різних класів, які неможливо перерахувати, вони відіграють роль знарядь праці у соціальних сферах діяльності.

Побутові прилади, приладдя (механічне, електричне, електромагнітне, термічне та ін.) використовується людиною для забезпечення її особистих потреб – робота на кухні, прання і багато іншого в сфері побуту. Тому вони, з одного боку, це предмети побуту, а з іншого – знаряддя праці, оскільки всяке задоволення потреб є роботою. Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення, що використовуються суб`єктом при учиненні злочину, стають засобом учинення злочину, знаряддям злочинної діяльності. В системі механізму злочину вони відображають себе і таким чином робляться слідоутворюючими об`єктами, ототожнення яких можливе, оскільки машини і механізми, приладдя і прилади представляють відносно незмінювані об`єкти, що мають стійку зовнішню форму.

Транспортні засоби – розповсюдженні знаряддя учинення злочину. У криміналістичному аспекті до транспортних засобів відносять не лише ті їх види, які названі у кримінальному праві лише як джерела підвищеної небезпеки і віднесені до знарядь учинення злочину, але й інші види транспортних засобів, наприклад, санний, гужовий, мускульний транспорт (вози, сани, велосипеди). Тому поняття “транспортні засоби” в криміналістиці більш широке, ніж у кримінальному праві.

Транспортні засоби класифікують за різними основами: способу пересування – самохідний і несамохідний, розміщенням ходової частини – колісної, гусеничної, полозкової. Існують ще інші класифікації.

Сильнодіючі, отруйні, легкозаймисті речовини – це різновидність джерел підвищеної небезпеки.

Вони можуть бути твердими, кристалічними, рідкими, сипучими і газоподібними, як, приміром, стрихнін, сулема, синильна кислота, спирт, бензин, окис вуглецю, природний газ, котрими злочинець може скористуватись як засобами при учиненні злочину. Вони застосовуються суб`єктом, як правило, умисно, таємно для потерпілого, при цьому злочинець нерідко розраховує отримати злочинний результат через деякий проміжок часу, для забезпечення собі алібі. Сліди засобів отруйних і сильнодіючих речовин майже завжди неочевидні і їх виявлення вимагає втручання спеціаліста, а іноді розтин трупа і проведення фізико-хімічних досліджень.

Фізичні явища, електричний струм, випромінювання відносяться до засобів учинення злочину, оскільки вони можуть використовуватися в процесі злочинної діяльності, наприклад, високочастотним випромінюванням впливати на швидкість бігу коня, який бере участь в скачках. Електричний струм високої напруги і сили, підведений до робочого місця, може стати причиною короткого розряду, який прониже тіло людини, а також коли вона торкатиметься такого пристосування (оголених дротів, підведеного струму на масу станка і т. ін.). Фізичні явища відрізняються від інших знарядь злочину тим, що безпосередньо їх не можна назвати матеріальними об`єктами, оскільки вони не мають форми і не займають постійного простору. Це особливий стан матеріального тіла, наприклад, перебування в коливальному русі, випромінювання звукових хвиль, рентгенівського проміння та ін. Слідоутворюючий об`єкт не контактує із слідосприймаючим, а докладання зусиль і передача енергії взаємодії відбувається дистанційно, причому на значній відстані.

Злочини з використанням фізичних явищ найчастіше учиняється навмисне, дуже рідко з необережності. Результати злочину проявляютья, як правило, через деякий час для виявлення слідів взаємодії фізичних явищ здебільшого необхідне залучення спеціаліста.

4. Сили і явища природи іноді використовуються як засоби учинення злочину. Наприклад, використовуючи вогонь, злочинець організовує підпали, навмисно знищуючи державне, приватне майно. Злочинець може викликати обвал у горах, у шахті, кар`єрі і таким чином вчинити злочин, який може бути навмисним або необережним. Вода також може бути використана для учинення злочинів (затоплення шахт, повінь). Однак такі злочини зараз явище рідке.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме Джерела підвищеної небезпеки:

 1. 92. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.
 2. Характер суспільної небезпеки — це якісна властивість небезпеки злочину.
 3. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 4. 16. Джерела міжнародного права.
 5. Системні джерела криміналістичної інформації
 6. § 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація
 7. § 7. Юридичні джерела (форми) права
 8. § 4.Характеристика джерел криміналістичної інформації
 9. Джерела звукових слідів
 10. § 3. Джерела права
 11. 16. Джерела міжнародного права.
 12. § 3. Джерела і функції тактичних прийомів
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -