<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гетьман В.П. "Як пpиймалася Конституцiя Укpаїни." - К.: 1996. -Ст.75

2. Гонтаp Т.М., Шепетюк В.Д. "Вивчаємо Коституцiю."- Теpнопiль: 1996. -Ст.159

3. Головатий С.

Конституційне утвердження свободи для України. Конституція незалежної України: у 3 кн., кн. 1. — К.: Право, 1995.

4. Історія держави і права України: Навч. посібник / А.С. Чайковський (кер. кол. авт.), В.І. Батрименко, О.Л. Копиленко та ін.; За ред. А.С. Чайковського. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 384 с. 359-370

5. Конституційне право України / За ред. доктора юрид. наук, проф. В.Ф. Погорілка. — Київ, Наукова думка, 1999. — 734 с.

6. Конституція незалежної України / За ред. В.Ф. Погорілка, Ю.С. Шемшученка, В.О. Євдокимова. — К., Наукова думка, 2000.

7. Кpавченко В.В., Сеpбан Ф.I. "Конституцiйне пpаво Укpаїни."\\- К.: 1996. -Ст.246

8. Котюк В.О. "Основи деpжави i пpава."\\- К.: Вентуpi, 1997. -Ст.194

9. Концепція нової Конституції України.// Відомості Верховної Ради. -1991.- № 35.- с.466

10. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. - № 18. - с.133

11. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Феміда, 1996.

12. Конституції України (окремі питання) // Державно-правова реформа в Україні: Матеріали науково практичної конференції. - К., 1997.

13. Коментар до Конституції України - К.: Інститут законодавства Верховної Заради України. - 1998. - 412 с.

14. Малишко М.І. "Конституція зарубіжних країн та України", 2000. -Ст.112

15. Мироненко О.М. Історія Конституції України. — К., 1997.

16. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та самоврядування.

— К.: Україна, 1996.

17. Мелащенко В.Ф. "Основи конституційного права на Укpаїнi." -К: Вентуpi, 1995. -Ст.207

18. Молдован В.В., Мелащенко В.Ф. Конституційне право: Опорні конспекти. - К., 1996.

19. Наливайко Л. "Проблеми визнання поняття специфічних ознак та функцій Конституції України. Відповідальності сучасної Конституції України конституційній теорії" - Право України, 1999. № 10 -Ст.45

20. Основи конституційного ладу України/ А.М.Колодій, В.В.Копєйчиков, С.Л.Лисенков, В.В.Медведчук. – К.: Либідь, 1997. – 206 с.

21. Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком Інтер, 1998.

22. Основи правознавства / За ред. І.Б.Усенка. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1997. – 416 с.

23. Опришко В. "Конституція України - основа розвитку законодавства" // Право України. - 1997. - №8. - С. 14 - 18.

24. Орзіх М. Зауваження щодо проекту конституції. - Право України, 1992, №12, с.3

25. Панюк А., Рожик М. Історія становлення української державності. – Львів: Центр Європи, 1995. – 166 с.

26. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т.2. Від середини XVII ст. до 1923 р. – Кю: Либідь, 1993. – 608 с.

27. Полешко А. Обговорення проекту Конституції України (з міжнародного семінару). - Право України, 1992, №10, с.9

28. Полешко А. "Нова Конституція - шлях до утворення української деpжавностi "// Пpаво Укpаїни.- 1996.- №4. -Ст.10

29. Полешко А. Нова Конституція України - шлях до створення української державності. - Право України, 1996, №5, с.3

30. Полешко А. Хід конституційного процесу в Україні. - Право України, 1996, №6, с.3

31. Полешко А. "Проблеми, досвід, перспективи реалізації положень Конституції" // Право України. - 1997. - №8. - С. 18-20.

32. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. — монографія. — К.: Ін Юре, 2002. — 734 с. 99-117

33. Cлюсаpенко А.Г., Томенко М.В. "Iстоpiя Укpаїнської Конституцiї."- К.: 1993. -Ст.69

34. Стецюк П.Б. "Конституцiя - Основний Закон Укpаїни в запитаннях i вiдповiдях."- Львiв-Київ: 1996.

-Ст.15

35. Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції // Право України. – 1997. - № 8. – С.7-10.

36. Таран Ю. Чи достатньо демократичною була процедура прийняття української Конституції? // Журнал „Діалог”. - №6. - 4 червня 2006 року. 37. Таций В., Тодыка Ю.Н. Проблемы становления современного конституционного строя в Украине // Право Украины. — №6. — 2001.

38. Тихонова Є.А., Юзьков Л.П. "Конституцiя юpидична i фактична" // Пpаво Укpаїни.- 1992.- №1. -Ст.14

39. Шаповал В.М. "Конституцiйнi системи заpубiжних кpаїн."- К.: 1992. -Ст.107

40. Шаповал В.М. "Теоpетичнi пpоблеми pеалiзацiї ноpм Конституцiї" // Пpаво Укpаїни.- 1997.- №6. -Ст.11

41. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. — 1998. — № 5. — с. 34-36.

42. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. - 1999. - №6. - С. 5-10. 43. Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років ХХ ст. (питання кваліфікації) // Право України. — 2000. — № 6. — с. 5-10.

44. Шемшученко Ю. Від Декларації — до Конституції // Правова держава. — 1997. — Вип. 8. — с. 4-7.

45. Шкорута Л. Поняття моралі, права та держави // Розбудова держави. - 1997. - № 1. - С.13-17.

46. Шуст Р. Козацька Рада Чигиринського періоду: почин українського державного парламентаризму // Хроніка-2000. - 1998. - № 23-24. - С. 15-21.

47. Юзьков Л. Юридичні аспекти проекту нової Конституції України . - Право України, 1992, №10, с.3

<< |
Источник: ОНЮА. Конституційний розвиток України 2011. 2011

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Список використаних джерел
 2. Список використаних джерел
 3. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 59. Організація Об'єднаних Націй: історія створення, правовий статус, головні органи
 5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. Субпідрядники
 7. ЗМІСТ
 8. ВСТУП
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. §1. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів органами внутрішніх справ, при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення кримінальної справи
 11. ЗМІСТ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЛЕТОПИСАНИЮ (1960-1972 ГГ.) А. Н. Казакевич
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -