<<
>>

40. Права та обов’язки членів ЖБК. Виключення з ЖБК.

Член ЖБК має право:

1) обирати й бути обраним до органів управління кооперативу та до ревізійної комісії;

2) у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити у своє жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб.

На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди непотрібно;

3) на збереження жилого приміщення при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутності;

4) стягнути з кооперативу вартість проведеного ремонту або зарахувати її в рахунок внесків на експлуатацію і ремонт будинку у випадках, коли ремонт квартири спричинений невідкладною необхідністю, а кооператив не виконав обов’язків пов’язаних з ремонтом;

5) вийти з ЖБК. Громадянин вважається таким, що вийшов з ЖБК, з дня подання про це заяви до правління ЖБК.

Член ЖБК має право за згодою загальних зборів членів кооперативу передати свій пай будь-кому з постійно проживаючих з ним членів сім’ї, які досягли 18-річного віку або одружилися чи влаштувалися на роботу до досягнення зазначеного віку.

Пай, який є спільною власністю подружжя, може бути переданий тільки при наявності згоди іншого з подружжя.

Особа, якій член ЖБК передав пай, користується перевагою перед усіма іншими особами сім’ї на вступ до цього ЖБК.

Член ЖБК, який потребує поліпшення житлових умов, має переважне право на одержання квартири, пайовий внесок за яку внесено не повністю, або на ту, що звільнилася в будинку (будинках) цього кооперативу.

Член ЖБК вправі за згодою членів сім’ї, які проживають разом з ним, і правління кооперативу здавати в найом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду всієї сім’ї — все приміщення. Договір найму укладається в письмовій формі з подальшою реєстрацією в правлінні житлово-будівельного кооперативу.

Член ЖБК і члени його сім’ї, які проживають разом з ним, можуть за взаємною згодою дозволити тимчасове проживання у своїй квартирі інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням (тимчасових мешканців), у тому числі опікуна чи піклувальника, який не є членом сім’ї члена кооперативу.

Вселення тимчасових мешканців на строк понад 1,5 місяця допускається за умови, якщо розмір жилої площі, що припадає на кожного, хто проживає в цьому приміщенні, буде не менший від рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.

Тимчасові мешканці на вимогу члена ЖБК або членів сім’ї, які проживають разом з ним, зобов’язані негайно звільнити приміщення, а при відмові — підлягають виселенню у судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Обов’язки члена ЖБК та членів його сім’ї.

Член ЖБК зобов’язаний:

1) виконувати вимоги статуту ЖБК і рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);

2) вносити в установлений строк вступний і пайовий внески;

3) своєчасно вносити платежі у погашення банківського кредиту і в покриття витрат кооперативу на експлуатацію та капітальний ремонт жилого будинку (будинків) та утримання прибудинкової території, внески до спеціальних фондів і плату за комунальні послуги.

Повнолітні члени сім’ї члена ЖБК зобов’язані брати участь в оплаті витрат, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будинку і квартири;

4) використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, забезпечувати схоронність приміщення, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання і об’єктів благоустрою;

5) додержувати правил утримання жилого будинку та прибудинкової території, правил пожежної безпеки, чистоти й порядку в підїздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування;

6) провадити за свій рахунок поточний ремонт жилого приміщення, а в разі вибуття з кооперативу із звільненням приміщення — здати його у належному стані;

8) при одержанні іншого жилого приміщення звільнити з відповідними членами сім’ї та іншими особами квартиру, яку вони займали.

Виключення з членів ЖБК може бути у таких випадках:

1) подання відомостей, які не відповідають дійсності і які були підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання щодо прийому до ЖБК;

2) установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів, добутих злочинним шляхом;

3) неодержання ордера та незаселення квартири без поважних причин протягом місяця з дня видачі ордерів членам даного ЖБК;

4) систематичного руйнування або псування жилого приміщення, або використання його не за призначенням, що робить неможливим для інших проживання з членом ЖБК в одній квартирі чи в одному будинку, якщо заходи запобігання і громадського впливу виявилися безрезультатними;

5) виїзду на інше постійне місце проживання або

6) несплати пайового внеску, систематичної несплати без поважних причин внесків на погашення банківського кредиту чи внесків на експлуатацію та ремонт будинку.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 40. Права та обов’язки членів ЖБК. Виключення з ЖБК.:

 1. 39. Забезпечення громадян житлом у будинках ЖБК.
 2. 3. Екологічні права і обов’язки громадян
 3. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 4. 27. Права та обов’язки адвоката.
 5. 3.3. Права та обов’язки учасників господарського товариства
 6. 42. Права та обов’язки власника житлового будинку.
 7. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.
 8. 36. Піднайом та суборенда. Права, обов’язки та відповідальність сторін.
 9. 48. Права та обов’язки сторін за договором (Д.) будівельного підряду (б/п).
 10. 33. Права і обов’язки адвоката як представника потерпілого.
 11. 34. Сторони договору (Д.) майнового найму, їх права та обов’язки.
 12. 23. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки.
 13. 25. Право наймача на здачу житлового приміщення в піднайм. Права і обов’язки піднаймачів.
 14. 24. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.
 15. 25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.
 16. 34. Права і обов’язки адвоката як представника цивільного позивача та цивільного відповідача.
 17. 39. Поняття, зміст, суттєві умови, права та обов’язки сторін договору лізингу (Л.). Різновиди лізингу.
 18. Обов’язки нотаріуса
 19. 72. Обов’язки адвоката при розірванні угоди
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -