<<
>>

11. Порядок прийняття на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку.

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

При цьому передбачалося надання житла у безстрокове користування. Право на одержання жилого приміщення мають лише громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

На квартирному обліку можна перебувати за місцем роботи або у виконавчому комітеті районної, міської, районної у місті, селищної, сільської ради (місцевої ради) за місцем проживання.

Для взяття на квартирний облік до зазначених вище органів необхідно подати заяву. Заява підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік. До заяви додаються: - довідка з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію (додаток 2), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру; - довідки про те, перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи чи у виконкомі місцевої ради. У разі необхідності, до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконкому місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (квартирі), що належить громадянину на праві приватної власності. Крім зазначених документів, виконком місцевої ради або адміністрація підприємства, установи, організації, що здійснює квартирний облік, можуть запитати в заявників ще й додаткові документи.

Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках: 1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення; 2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту; 3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, пунктом 29 цих Правил та іншими актами законодавства Української РСР; 4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання; 5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 11. Порядок прийняття на квартирний облік. Підстави зняття з квартирного обліку.:

 1. 13. Надання житлових приміщень особам, які не перебувають на квартирному обліку.
 2. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
 3. 2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку
 4. 2.3. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
 5. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
 6. 4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках платіжними дорученнями
 7. § 3. Дактилоскопічний облік
 8. 3.Види обліку в комерційних банках.
 9. § 2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
 10. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
 11. ПОЛОЖЕННЯПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАПИСІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 12. Облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.
 13. § 4. Облік майна суб’єктів господарювання
 14. 3.Облік операцій з оперативного лізингу.
 15. 3.2. Бухгалтерський облік факторингових операцій
 16. 3.1.Бухгалтерський облік операцій за овердрафтом
 17. Облік операцій застави нематеріальних активів.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -