<<
>>

17. Надання житлового приміщення, яке звільнилося в квартирі, де проживають два і більше наймачів.

Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося у квартирі

Якщо в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві суміжного приміщення.

Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, на прохання наймача, що проживає в цій квартирі і потребує поліпшення житлових умов (стаття 34), надається йому, а в разі відсутності такого наймача - іншому наймачеві, який проживає в тій же квартирі. При цьому загальний розмір жилої площі не повинен перевищувати норми, встановленої статтею 47 цього Кодексу, крім випадків, коли наймач або член його сім'ї має право на додаткову жилу площу. Якщо розмір ізольованої кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для надання одній особі, зазначена кімната у всіх випадках передається наймачеві на його прохання.

Правила, передбачені частинами першою і другою цієї статті, застосовуються незалежно від належності жилого будинку.

У разі відмові в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених цією статтею, спір може бути вирішено в судовому порядку.

Якщо ізольоване приміщення, що звільнилося, не може бути відповідно до правил частини другої цієї статті передано наймачеві, який проживає в цій квартирі, його надають іншим особам у загальному порядку.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по житловому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 17. Надання житлового приміщення, яке звільнилося в квартирі, де проживають два і більше наймачів.:

 1. 12. Черговість надання громадянам житлових приміщень. Позачергове, першочергове надання житлових приміщень.
 2. 15. Вимоги до житлового приміщення, яке надається. Норма житлової площі.
 3. 33. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення з наданням іншого житла.
 4. 34. Порядок і підстави виселення з житлового приміщення без надання житла.
 5. 35. Підстави і порядок надання службових житлових приміщень.
 6. 13. Надання житлових приміщень особам, які не перебувають на квартирному обліку.
 7. 49. Спадкування житлових приміщень. Успадкування житлових приміщень, що у власності спадкодавця, здійснюється за закону і з заповіту.
 8. 24. Право наймача на обмін житлового приміщення. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється.
 9. 8. Переведення житлових будинків в нежитлові і виключення житлових будинків (приміщень) з житлового фонду.
 10. 31. Обов’язки наймодавця за договором найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 11. № 143. Наймання житлового приміщення.
 12. 18. Загальна характеристика договору найму житлового приміщення в будинках державного та комунального житлового фонду.
 13. 37. Припинення користування службовими житловими приміщеннями.
 14. 32. Зміна договору найму житлового приміщення.
 15. 9. Підстави користування житловими приміщеннями.
 16. 36. Права і обов’язки наймача службового житлового приміщення.
 17. 25. Право наймача на здачу житлового приміщення в піднайм. Права і обов’язки піднаймачів.
 18. 46. Договори міни та обміну житлових приміщень.
 19. 29. Обов’язки наймача житлового приміщення.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -