<<
>>

§ 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності

Під методом державного впливу на господарські відносини слід розуміти сукупність заходів впливу держави через органи законодавчої, виконавчої та судової влади на суб’єктів господарських відносин з метою створення та забезпечення умов господарської діяльності відповідно до ідеї соціально орієнтованої економіки та національної економічної політики . Існує ціла низка критеріїв розподілу методів, але найцікавішим є поділ методів за характером впливу на прямі (адміністративний примус) та непрямі (економічне та інше стимулювання).

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме § 4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності:

 1. § 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності
 2. 3.Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 3. Розділ 2 ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
 5. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
 6. § 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
 7. 58.Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.
 8. Розділ 1 ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. § 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 10. 106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.
 12. 11 .Правовий режим ліцензування господарської діяльності.
 13. Тема 2Підприємництво як різновид господарської діяльності
 14. § 1. Поняття та види господарської діяльності
 15. § 3. Засоби державного регулювання господарських відносин
 16. 1 .Поняття та види господарської діяльності.
 17. § 1. Підприємництво як вид господарської діяльності
 18. § 2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
 19. § 1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності
 20. Глава 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -