<<
>>

§ 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання

У ринкових умовах господарювання підвищення ефективності виробництва, розподілу, обміну і споживання суспільно необхідного продукту неможливе без належного контролю за використанням товарно-грошових відносин.

Науковці виділяють види контролю за різними критеріями, тому розглянемо головні з них.

За суб’єктами господарський контроль в Україні поділяється на зовнішній та внутрішній (внутрішньогосподарський).

Зовнішнім слід вважати контроль, що його здійснюють спеціальні, вищі стосовно до об’єкта, що перевіряється, або незалежні від нього органи господарського контролю.

Відповідно, внутрішнім контролем є контроль у межах однієї організації або галузі силами їх структурних підрозділів і штатних працівників. Внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль слід розглядати у двох напрямах: галузевий (за радянських часів його називали відомчим) і контроль власника. Своєю чергою, галузевий контроль здійснюється на державних (у тому числі казенних) підприємствах (установах і організаціях) відповідно до чинного законодавства на рівні штатних ревізорів. Контроль власника здійснюється з його ініціативи органом (міністерством, державним комітетом, акціонерним виробничим об’єднанням), якому підпорядковане підприємство на правах власності згідно з законодавчими актами.

Іще раз зазначимо, що в підґрунтя класифікації видів контролю можуть бути покладені різні критерії. І якщо ми розглядали галузевий та позагалузевий контроль, керуючись характером взаємовідносин між суб’єктом контролю й підконтрольним об’єктом, то не менш важливо диференціювати контроль за змістом чи напрямами його здійснення. Відповідно, виділяють фінансовий контроль, банківський, податковий, контроль за виконанням управлінських рішень та ін.

За органами, що здійснюють фінансовий контроль, фінансовий контроль в Україні поділяється на державний, контроль органів місцевого самоврядування, незалежний (аудиторський) і контроль власника.

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме § 2. Види контролю та система правоохоронних та правозастосовних органів, які мають право здійснювати контроль за діяльністю суб’єктів господарювання:

 1. § 3. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
 2. 1.2. Види суб’єктів господарювання
 3. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 4. § 2. Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування
 5. 52.3ахист прав суб'єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.
 6. § 1. Поняття та види суб’єктів господарювання
 7. Глава 5. Види суб`єктів господарювання
 8. Розділ 6 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 9. § 2. Право власності та інші речові права суб’єктів господарювання
 10. ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
 11. § 2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо об’єктів права інтелектуальної власності
 12. 1.1. Поняття суб’єктів господарювання
 13. 97.Суб’єкт адміністративного проступку. Види спеціальних суб’єктів.
 14. § 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
 15. § 2. Правові режими майна суб’єктів господарювання
 16. 31. Правові режими майна суб’єктів господарювання
 17. 54.Регулювання перевірок діяльності суб'єктів господарювання.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -