<<
>>

Центральний орган виконавчої влади

з питань економічної політики:

забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики під час здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок, координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України;

здійснює контроль за додержанням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України;

провадить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування в порядку, визначеному законами України;

Відповідно до п. 1 Положення «Про Міністерство економіки України та з питань європейскої інтеграці», що затверджене Указом Президента України від 23.10.2000 №1159/2000 Міністерство економіки є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального розвитку України.

Міністерство економіки є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого скеровується і координується Кабінетом Міністрів України.

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме Центральний орган виконавчої влади:

 1. 49.Місцеві органи виконавчої влади.
 2. 105.Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом
 3. 23. Види органів виконавчої влади.
 4. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 5. 61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
 6. § 12. Підзаконний нормативний акт органу місцевого самоврядування. Підзаконний нормативний акт місцевого органу виконавчої влади
 7. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 8. § 5. Загальна характеристика трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої, судової
 9. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
 10. 59.Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві
 11. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 12. § 3. Вищий виконавчий орган влади
 13. § 4. Представницькі органи влади на місцях
 14. § 5. Виконавчі органи влади на місцях
 15. § 6. Судові органи влади
 16. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 17. 3.3.2. Межі незалежності прокуратури України в її відносинах з іншими органами публічної влади
 18. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 19. 52. Система отношений органов местного управления и центральной властью
 20. 1. Правовой статус Центрального банка: примеры развития зарубежных центральных банков
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -