<<
>>

Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

Після прийняття позовної заяви суддя здійснює підготовку справи до судового розгляду. Мета даної стадії цивільного процесу — забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи. Значення — справа має бути розглянута в одному судовому засіданні, й повинно бути постановлене законне і обґрунтоване рішення. Пленум Верховного суду в своїй постанові «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» зазначив, що належна і в установлені законом строки підготовка справ до судового розгляду має важливе значення для якісного їх вирішення з метою охорони наданих громадянам прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій. У цій стадії має бути вирішено чотири групи питань: 1) про учасників процесу по даній справі; 2) про предмет доказування; 3) про особливості даної цивільної справи; 4) про призначення справи до розгляду. Підготовку проводить суддя, який виконує процесуальні дії, передбачені ст. 143 ЦПК України. Перелік дій є невичерпним і може бути — за необхідністю — розширеним. Суддя повинен не тільки визначити коло осіб, що мають брати участь у справі, але й забезпечити їх своєчасну явку в судове засідання та можливість участі цих осіб у дослідженні доказів. Для цього використовують судові виклики та повідомлення. Виклик до суду — це пропозиція з’явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов’язкова, а для свідків, перекладачів та експертів — обов’язкова (ст. 93 ЦПК). Судове повідомлення — це повідомлення про здійснення тієї чи іншої процесуальної дії, яка має чи може мати значення для даної особи, але участь даної особи при проведенні даної дії не обов’язкова. Виклики та повідомлення здійснюються судовими повістками. Повістка надсилається кожній особі, якій адресований виклик чи повідомлення. В ній повідомляються день, час і місце проведення процесуальної дії або день і час судового засідання. Суд повинен достовірно знати, що повістки отримані адресатами, тому вони вручаються під розписку. Коли повістка надсилається поштою, то вона відправляється за адресою, вказаною у позовній заяві. Тому учасники процесу зобов’язані по- відомляти суд про зміну своєї адреси під час розгляду справи. При визнанні підготовки справи до розгляду закінченою суддя постановляє ухвалу, в якій перераховуються всі підготовчі дії, що були проведені, і встановлюється час розгляду справи (ст. 147 ЦПК) у строки, передбачені ст. 148 ЦПК України. Література 1. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Х., 2001. 2. Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. № 1. 3. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. — К., 1994. 2. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 2001. 4. Кузьменко С. Г. Гражданский процесс в вопросах и ответах. — Донецк, 1998.

<< | >>
Источник: Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 159 с.. 2003

Еще по теме Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду:

 1. Тема 16. Підготовка цивільної справи до розгляду
 2. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 3. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 4. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
 5. 67. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.
 6. 68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.
 7. 75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.
 8. 92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
 9. 81. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 10. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
 11. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
 12. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 13. 80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
 14. Тема 15. Порушення цивільної справи в суді
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -