<<
>>

§ 2. Поняття та види господарських відносин

Господарськими відносинами є суспільні відносини, що складаються навколо господарської діяльності. Іншими словами, господарські відносини виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Своєю чергою, господарські відносини, урегульовані нормами господарського права, є господарсько-правовими відносинами.

До кола господарських відносин уходять як відносини між рівними суб’єктами, що діють на підставі власного вільного воле- виявлення, так і відносини, яким властива публічна (владна) ознака.

Розрізняють такі види господарських відносин: господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб’єктами господарювання під час безпосереднього здійснення господарської діяльності.

Під організаційно-господарськими відносинами розуміють відносини, що складаються між суб’єктами господарювання та суб’єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю.

Внутрішньогосподарськими є відносини, що встановлюються між структурними підрозділами суб’єкта господарювання, та відносини суб’єкта господарювання з його структурними підрозділами.

З викладеного можна висновувати, що господарські відносини в основному утворюються:

1) між суб’єктами господарювання (майново-господарські відносини);

2) між суб’єктами господарювання й іншими учасниками господарських відносин (майново-господарські відносини);

3) між суб’єктами господарювання й органами державної влади і місцевого самоврядування, що наділені господарською компетенцією (майново-господарські відносини);

4) між суб’єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб’єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб’єкта (організаційно-господарські відносини);

5) між суб’єктами господарювання, які разом організовують об’єднання підприємств чи господарське товариство, та органами управління цих об’єднань чи товариств (організаційно-господарські відносини);

6) між суб’єктами господарювання в разі, якщо один з них є щодо іншого дочірнім підприємством (організаційно-господарські відносини);

7) між суб’єктом господарювання і його структурними підрозділами (внутрішньогосподарські відносини);

8) між структурними підрозділами суб’єкта господарювання (внутрішньогосподарські відносини).

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме § 2. Поняття та види господарських відносин:

 1. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
 2. § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права
 3. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
 4. § 1. Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань
 5. § 3. Поняття та види господарських товариств
 6. 22 .Поняття і види господарських товариств.
 7. § 1. Поняття адміністративно-господарських санкцій. Їх види
 8. 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права.
 9. 23.Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.
 10. Тема № 2: Поняття та види суб’єктів господарського права.
 11. 1. Об'єднання підприємств. Поняття і види органів управління господарських об'єднань.
 12. 3. Господарські організації як суб’єкти господарського права. Види господарських організацій.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -