<<
>>

1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права.

Суб’єктами господарювання відповідно до ст. 55 ГК України визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єкти господарського права характеризуються наступними ознаками:

1) організаційно-правова форма здійснення господарської або управлінської діяльності;

2) суб'єкт господарського права має юридично відокремлене і закріплене за ним майно у вигляді основних фондів, оборотних коштів, інших цінностей;

3) господарська правосуб’єктність (суб’єкт господарського права має можливість від свого імені придбавати особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах).

Правосуб’єктність учасників господарських відносин полягає у тому, що вони мають передбачену законом можливість набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати у зобов’язальні відносини, виступати від свого імені в судових органах.

Господарська правосуб’єктність виражається у господарській компетенції.

Під господарською компетенцією розуміють сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав та обов’язків.

Слід відмітити, що господарська правосуб’єктність суб’єкта господарського права виникає з моменту його державної реєстрації як юридичної особи та припиняється з моменту його ліквідації.

Під організаційно-правовою формою слід розуміти передбачену законом структуру, в якій здійснює свою діяльність суб’єкт господарського права, яка має організаційний характер.

Невід’ємною ознакою суб’єкта господарського права виступає відокремлене та закріплене за ним майно. Майно суб’єкта господарського права відокремлюється та закріплюється за ним також у правовій формі, елементами якої виступають:

установчі документи суб’єкта господарського права (статут, положення, засновницький договір тощо);

баланс суб’єкта господарського права, який може бути самостійним або зведеним, який відображає в цілому вартість майна суб’єкта. Зведений баланс передбачений для господарських об’єднань, у якому відображається в цілому вартість майна не кожного з учасників господарського об’єднання, а вартість майна всього об’єднання, оскільки відповідно до ч.

2 ст. 123 ГК України майно передається об’єднанню його учасниками у господарське відання або в оперативне управління на основі установчого договору чи рішення про утворення об’єднання. Крім того, ст. 123 ГК України передбачає, що вартість майна об’єднання відображається у його балансі;

поточний та інші рахунки в банках.

Майно належить суб’єкту господарського права на підставі певного правового титулу, яким може виступати:

право власності;

право господарського відання;

право оперативного управління;

право оперативного використання майна відповідно до визначення цієї компетенції у ГК України та інших законах;

право оренди.

В залежності від змісту діяльності або функцій, які виконують суб’єкти господарського права в економіці України, їх можна кваліфікувати на види наступним чином:

господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність, та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

<< | >>
Источник: Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009. 2009

Еще по теме 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права.:

 1. § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права
 2. Тема № 2: Поняття та види суб’єктів господарського права.
 3. 3. Господарські організації як суб’єкти господарського права. Види господарських організацій.
 4. 13. Види суб'єктів господарського права.
 5. 15. Підприємство як суб'єкт господарського права.
 6. 2. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.
 7. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
 8. 12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.
 9. 97.Суб’єкт адміністративного проступку. Види спеціальних суб’єктів.
 10. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
 11. Ознаки суб'єктів кримінально-процесуального права:
 12. 74. Поняття суб’єктів адміністративного права.
 13. № 111. Види суб'єктів цивільного права України.
 14. 1.2.3. Відокремлені підрозділи господарських організацій — суб’єкти господарювання
 15. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 16. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 17. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 18. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
 19. § 2. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -