<<
>>

4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

Відповідно до ст. 131 ГК юридичні особи незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни можуть створювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи тощо).

Загальні засади благодійництва, правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, умови діяльності благодійних організацій установлює Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997.

Благодійною організацією визнається недержавна організація, яка здійснює благодійну діяльність в інтересах суспільства або окремих категорій осіб без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються і діють за територіальним принципом.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації.

Благодійна організація діє на основі статуту (положення), що затверджується вищим органом управління благодійної організації, і є юридичною особою.

Умови і порядок державної реєстрації всеукраїнських, місцевих та міжнародних благодійних організацій визначаються Положенням про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 № 382.

Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань. Порядок визначення структури ознаки непри- буткових установ (організацій) затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 03.07.2000 № 355. Здійснення благодійними організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законом порядку.

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме 4.2. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання:

 1. § 3. Особливості правового статусу благодійнихта інших неприбуткових організаційу сфері господарювання
 2. § 4. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у сфері господарювання
 3. 4.1. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 4. 26. Особливості статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 5. § 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання
 6. § 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання
 7. § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
 8. ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
 9. 62. Чим відрізняється статус адвоката від статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою
 10. 55. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
 11. Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання.
 12. § 7. Державна регуляторна політика у сфері господарювання
 13. 1.2.1. Учасники відносин у сфері господарювання
 14. 61.Комерційне посередництво у сфері господарювання.
 15. 1.2.3. Відокремлені підрозділи господарських організацій — суб’єкти господарювання
 16. 4. Форми участі органів державної влади і місцевого самоврядування у сфері господарювання.
 17. § 5. Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання
 18. § 1. Конкуренція у сфері господарювання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -