Неправомірне використання суб’єктом господарювання ділової репутації конкурента.

Ділова репутація товаровиробника в уявленні споживачів та інших суб’єктів господарювання досягається шляхом пропонування високоякісних товарів і послуг, фіксується й підтримується за допомогою власного імені виробника, фірмового найменування, знаків для товарів та послуг, рекламних матеріалів, упаковки товарів тощо.
Тому в Законі “Про захист від недобросовісної конкуренції” виокремлені такі випадки неправомірного використання ділової репутації:
неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки (ст. 4);
неправомірне використання товару іншого виробника (ст. 5);
копіювання зовнішнього вигляду виробу (ст. 6);
порівняльна реклама (ст. 7).
Першим видом неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання (конкурента) є неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки. Поняття “чужі позначення”, згідно із Законом, включає: чуже ім’я, фірмове найменування, знаки для товарів і послуг, інші позначення; порушенням також вважається використання рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів конкурента, який має пріоритет на їх використання.
Право пріоритетного використання позначень в Україні набувається шляхом державної реєстрації або фактом їх першого використання в господарському обігу.
Іншим об’єктом права промислової власності, що часто використовується в недобросовісній конкуренції є фірмове найменування. Стаття 90. Цивільного кодексу України передбачає, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.
Найменування організації має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване в порядку, встановленому законом.
Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Видами використання ділової репутації конкурента є також передбачене стстаттями 5, 6 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” неправомірне використання товару іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу. Неправомірним використанням товару конкурента є введення в господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. Це правопорушення є прямим запозиченням результатів чужої праці. Шляхом обману покупців правопорушник намагається зміцнити власну торгову марку і здобути високу ділову репутацію.
Видом недобросовісних конкурентних дій, пов’язаних з використанням ділової репутації конкурента, є порівняльна реклама.
У сучасних умовах рекламна діяльність – один з найважливіших чинників підприємництва, запорука успіху в будь-якій галузі виробництва. Тому шляхом недобросовісної реклами, що вводить в оману широке коло покупців, можуть бути досягнуті вагомі переваги в конкуренції. Закон України “Про рекламу” у ст.11 встановлює: “Відносини, які виникають у зв'язку з порівняльною рекламою, регулюються законодавством України про захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі несе рекламодавець” .
Відповідно до ст. 7 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”, порівняльна реклама - це реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця). Далі в цій статті йдеться про те, що порівняння в рекламі не визнається неправомірним, „якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів”.
Отже, добросовісне, об’єктивне порівняння в рекламі, яке корисне для споживачів, не вважається правопорушенням. Такий підхід українського законодавця відповідає світовому досвіду правового регулювання рекламної діяльності.
<< | >>
Источник: Невідомий. Господарське право України. 2006. 2006

Еще по теме Неправомірне використання суб’єктом господарювання ділової репутації конкурента.:

 1. Неправомірне збирання, розголошення та використання інформації, що становить комерційну таємницю конкурента.
 2. § 2. Гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
 3. 1.2.2. Фізичні особи — суб’єкти господарювання
 4. 1.2.1. Юридичні особи — суб’єкти господарювання
 5. § 1. Поняття суб’єкта господарювання . Правова регламентація утворення
 6. 1.2.3. Відокремлені підрозділи господарських організацій — суб’єкти господарювання
 7. § 1. Права суб’єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
 8. Розділ 3 СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 9. Розділ ІІ. Суб’єкти господарювання
 10. Дискредитація, дезорганізація господарської діяльності конкурента та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
 11. § 2. Умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб’єктами господарювання
 12. ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
 13. 48.Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
 14. 14. Елементи цивільних процесуальних правовідносин (суб’єкти, об’єкти, зміст )
 15. 97.Суб’єкт адміністративного проступку. Види спеціальних суб’єктів.
 16. § 1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери в господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -