2.2.5. Державне комерційне підприємство

Відповідно до ст. 74 ГК державне комерційне підприємство є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на підставі статуту на принципах підприємництва, зазначених у ст. 44 ГК, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності всім належним йому на праві господарського відання майном згідно з ГК та іншими законами, ухваленими відповідно до ГК.

Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання.

Статутний фонд державного комерційного підприємства створюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації цього підприємства як суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду державного комерційного підприємства встановлюється законом.

Державне комерційне підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення і державні завдання, а також ураховувати їх, формуючи виробничу програму, визначаючи перспективу свого економічного і соціального розвитку та вибираючи контрагентів.

Державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів державне комерційне підприємство має право тільки за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить, і, як правило, на конкурентних засадах.

<< | >>
Источник: Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с.. 2004

Еще по теме 2.2.5. Державне комерційне підприємство:

 1. 16. Правове становище державних підприємств. Казенні підприємства
 2. 2.2.4. Державне унітарне підприємство
 3. § 4. Правове становище державних підприємств
 4. 3. Правове становище державних та комунальних унітарних підприємств.
 5. § 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
 6. Заниження юридичними І фізичними особами вартості державного майна підприємств, що приватизуються
 7. Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством
 8. § 5. Приватні підприємства. Інші види підприємств
 9. § 13. Підзаконний нормативний акт державного підприємства, установи, організації. Підзаконний нормативний акт комерційної організації
 10. § 2. Поняття та види підприємств. Об’єднання підприємств
 11. § 3. Функції та компетенціяоб'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств
 12. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -