<<
>>

№ 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.

Право власності на відміну від власності є юридичною категорією. Воно виникає одночасно з виникненням держави. Варто розрізняти право власності в об'єктивному і суб'єктивному змісті. В об'єктивному розумінні - це сукупність правових норм, установлених державою і регулюючих відносини по володінню, користуванню і розпорядженню засобами виробництва і предметами споживання.

У суб'єктивному змісті - це конкретне право визначеної особи по володінню, користуванню і розпорядженню приналежної йому річчю. Володіння – закріплення матеріальних благ за конкретним власником, і визначає фактине утримання речі у сфері господарювання цих осіб. Користування – вилучення з речей їх корисних властивостей, які надають можливість задовольнити відповідні потреби індивіда чи колективу. Розпорядження – визначення власником юридичної або фактичної долі речі. Право власності має абсолютний характер.

<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме № 63. Загальна характеристика права власності в цивільному праві зарубіжних країн.:

 1. № 138. Джерела цивільного права зарубіжних країн.
 2. § 13. Юридична термінологія країн загального права
 3. 76. Загальна характеристика договорів на використання об'єктів промислової власності.
 4. 32. Поняття, загальна характеристика та види злочинів проти власності
 5. § 5. Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн Балтії
 6. № 104. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав.
 7. № 105. Поняття та форми вини в цивільному праві.
 8. §3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
 9. §3. Судово-психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві
 10. № 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
 11. 41. Право власності на об’єкти загального користування в багатоквартирному будинку. Поняття кондомініуму.
 12. § 5. Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
 13. 34. Права і обов’язки адвоката як представника цивільного позивача та цивільного відповідача.
 14. § 3. Джерела (форми) права скандинавських країн
 15. § 2. Загальна характеристика скандинавської групи правових систем
 16. § 1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -