<<
>>

№ 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.

Об’єктом авторського права є результати творчої діяльності. Всі результати творчої діяльності визнаються товаром, отже вони можуть бути об’єктом будь-якого право чину у цивільному обороті.

Для надання охорони потрібно лише надати об’єктам такої форми, щоб їх зміст можливо було розуміти без присутності автора. Право автора визнається за твором і якщо твір знаходиться на території іншої країни, але право на захист існує лише при наявності двосторонніх договорів між країнами. Суб’єктами авторського права може бути людина, колектив людей, але може бути і юридична особа (кіностудія). Суб’єктом може бути будь яка людина. Неповнолітні мають ті ж права, що і повнолітні: право авторства, право на ім’я, на винагороду, але право розпоряджатися – тільки в межах, встановлених ЦК. Автор має право випустити свій твір під власним ім’ям, під псевдонімом або анонімно. Суб’єктом авторського права може стати і держава – після закінчення строку дії авторського права (50 років).
<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.:

 1. № 154. Об'єкти і суб'єкти патентного права.
 2. ГЛАВА 5Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
 3. § 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
 4. 13. Суб'єкти права власності на землю.
 5. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
 6. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
 7. 6. Держави — основні суб'єкти міжнародного права
 8. 9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права
 9. ЛЕКЦІЯ 4 СУБ'ЄКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 10. § 5. Суб'єкти правовідносин
 11. § 3. Суб'єкти аудиторської діяльності
 12. § 7. Громадяни як суб`єкти господарювання
 13. § 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
 14. § 3. Суб'єкти приватизації
 15. 12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.
 16. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -