<<
>>

51. Договір (Д.) позички.

У побутових відносинах між фіз. особами (напр., надання одним родичем ін. в безоплатне користування транспортного засобу), у сфері задоволення культурних потреб фіз. осіб (надання держ. бібліотеками книжок читачам), як форма спонсорських відносин набув широкого поширення договір позички.

За Д. позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ст.827 ЦК). Юридичні ознаки Д.: взаємний, реальний або консенсуальний, безоплатний. Сторонами Д. є позичкодавець та користувач. Позичкодавцем може бути фіз. або юр. особа. Юр. особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю. Предметом позички можуть бути лише індивідуально-визначені неспоживні речі, як рухомі, так і нерухомі. Однак підприємство як цілісний майновий комплекс не може бути предметом Д. позички, оскільки з підприємством можна укладати лише правочини з метою одержання прибутку, а за юридичними ознаками договір позички має безоплатний характер. Готівкові гроші, монети можуть бути предметом позички лише для використання як експонатів на виставці. Договір позички є строковим Д.. Форма Д.: усна щодо речей побутового призначення між фіз. особами або письмова - між юр. особами, а також між юр. та фіз. особою. Договір позички будівлі, капітальної споруди укладають у формі, яку визначено ст.793, а щодо транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фіз. особа, - у письмовій формі і підлягає нотар. посвідченню. Обов'язок позичкодавця - передати користувачеві річ у користування. Позичкодавець має право на: відчуження речі, яку він передав у користування (при цьому, до набувача речі переходять права та обов'язки позичкодавця); вимагати примусового повернення речі, а також відшкодування завданих збитків, якщо після припинення Д. користувач не повертає річ. Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі, переданої йому в користування (ст.833). Він зобов'язаний: користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у Д.; користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено Д.; повернути річ після закінчення строку Д. в такому самому стані, в якому вона була на момент її передання. Користувача не має права переважної перед ін. особами купівлі речі, переданої йому в користування. Договір позички припиняється у разі: смерті фіз. особи або ліквідації юр. особи, якій річ було передано в користування, якщо інше не встановлено Д. (ст.835); повернення речі користувачем у будь-який час до спливу строку Д.; розірвання Д. позичкодавцем і повернення речі, якщо: а) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому; б) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам Д.; в) річ самочинно передано в користування іншій особі; г) внаслідок недбалого поводження з річчю її може бути знищено або пошкоджено (ч.2 ст.834). Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання Д., який укладено без визначення строку.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по цивільному праву України2011. 2011

Еще по теме 51. Договір (Д.) позички.:

 1. Попередній договір
 2. 65. Договір факторингу.
 3. Концесійний договір.
 4. Договір купівлі-продажц
 5. § 14. Міжнародний договір
 6. № 120. Договір комісії.
 7. § 2. Договір комерційної концесії
 8. 47. Договір довічного утримання.
 9. Труд.договір, умови та види
 10. 115. Спадковий договір.
 11. 5. Адміністративний договір як форма державного управління.
 12. 45. Договір купівлі-продажу житлового приміщення.
 13. 26. Договір ренти.
 14. № 129. Договір довічного утримання.
 15. § 3. Договір перевезення вантажу
 16. 83. Договір комерційної концесії.
 17. 80. Договір простого товариства.
 18. 82. Установчий договір, як різновид договору про сумісну діяльність.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -