<<
>>

№ 117. Дії як об'єкти цивільних прав.

Об'єктами цивільних прав можуть бути дії іншої особи. Проте, не будь-які дії, а лише такі, внаслідок яких створюється певна річ, матеріальне благо. Термін «дія» у цивільному праві має інше значення. Так, за договором купівлі-продажу продавець і покупець вчиняють дії по передачі купленого майна і сплаті за нього грошових сум. Але такі й подібні дії не можна розглядати як об'єкт права, бо вони: а) є підставами виникнення, зміни чи припинення правовідносин; б) можуть бути за дорученням правомочних осіб вчинені іншими особами.

Дії, як об'єкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокремлені від самої зобов'язальної особи. Серед дій як об'єктів цивільних прав особливе місце посідають послуги — певна діяльність, яка створює не річ, а благо для задоволення суспільних потреб. За допомогою послуги досягається певний немайновий результат, що сам по собі є благом, має споживну вартість і стає об'єктом цивільного права. Розрізняють три види послуг: фактичні (договір схову, договір Перевезення); юридичні (договір доручення, договір комісії); комплексні послуги, в яких поєднуються юридичні і фактичні послуги, наприклад, договір експедиції.
<< | >>
Источник: Referati.me. Шпаргалка по гражданскому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме № 117. Дії як об'єкти цивільних прав.:

 1. № 82. Продукти творчої діяльності як об'єкти цивільних прав.
 2. № 151. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
 3. Об'єкти цивільно-правових відносин
 4. 13. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин
 5. Фізичні особи як суб'єкти цивільно-правових відносин
 6. № 135. Поняття об'єктів цивільних прав.
 7. 40. Закінчення дії і призупинення дії міжнародних договорів.
 8. № 107. Види об'єктів цивільних прав.
 9. № 154. Об'єкти і суб'єкти патентного права.
 10. № 87. Об'єкти і суб'єкти авторського права.
 11. ГЛАВА 5Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
 12. № 104. Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав.
 13. № 53. Порядок здійснення цивільних прав і обов’язків недієздатними і обмежено дієздатними громадянами.
 14. § 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
 15. № 139. Порядок здійснення цивільних прав і обов'язків недієздатних і обмежено дієздатних громадян.
 16. 34. Права і обов’язки адвоката як представника цивільного позивача та цивільного відповідача.
 17. 117. Закон и обычай.
 18. Правление Траяна (98—117 гг.)
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -