<<
>>

68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.

Розгляд справи здійснюється у судовому засіданні в призначений день та час у спеціально обладнаному для цього приміщенні суду — залі судових засідань. Керує ходом судового засідання та спрямовує судовий розгляд головуючий.

Він забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійсненні учасниками цивільного процесу їх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, а також повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин справи. Тому головуючий наділений повноваженнями вживати необхідних заходів для підтримання в судовому засіданні належного порядку, розглядати клопотання та інші звернення.

У разі виникнення заперечень у будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів щодо дій головуючого, ці заперечення заносяться до журналу судового засідання, і про їх прийняття чи відхиленим суд постановляє ухвалу.

Процесуальні дії, які проводяться на стадії судового розгляду, не с нсвиорядкованими, вони утворюють чотири послідовні частини (етапи), кожна з яких мас своє значення, зміст та призначена для вирішення певного кола питань:

підготовча частина;

розгляд справи по суті;

судові дебати;

4) ухвалення та проголошення рішеним

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011. 2011

Еще по теме 68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.:

 1. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
 2. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 3. Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи
 4. Тема 16. Підготовка цивільної справи до судового розгляду
 5. 67. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.
 6. 24. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.
 7. 75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.
 8. Тема 16. Підготовка цивільної справи до розгляду
 9. 81. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
 10. 79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
 11. 69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
 12. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 13. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 14. 80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -