<<
>>

Зміст та порядок заключеня колективного договору

Порядок укладання колективних договорів І визначається Законом України "Про

колективні договори і угоди" колективний договір як договір, локальний

нормативний акт, що регулює виробничі, трудові й соціально-економічні

відносини на підприємстві, в установі, організації. Колективний договір

укладається на підприємствах, в установ незалежно від форм власності й

господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної

особи.

Колективний договір укладається між власником чи уповноваженим ним

органом, з однієї сторони, та однією чи кількома профспілковими колективом

органами, а за відсутності таких органів — представниками трудящих.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників незалежно

від того, чи є вони членами профспілки. Колективний договір набирають

чинності від дня їх підписання представниками сторін або від дня,

зазначеного в колективному договорі . Вони зберігають чинність у разі зміни

складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені

якого укладено договір.У колективному договорі встановлюються взаємні

зобов'язання сторін щодо: змін в організації виробництва і праці:

забезпечення продуктивної зайнятості; нормування та оплати праці;

встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, умов та охорони

праці; умов регулювання фондів оплати праці.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Зміст та порядок заключеня колективного договору:

 1. 64. Форма, порядок укладання, зміст договору комісії.
 2. 4. Форма договора и общий порядок заключения договоров
 3. 2. Порядок и стадии заключения договора
 4. 2. Общий порядок заключения трудового договора
 5. Трудовой договор (контракт): основные; положения 15.4.1. Понятие и содержание трудового договора, порядок заключения
 6. § 5. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
 7. Каков порядок заключения коллективного договора на вновь созданном предприятии?
 8. Поняття та зміст трудового договору
 9. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
 10. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора
 11. V. Основания прекращения договора. Порядок изменения и расторжения договора. Отказ от договора 5.1.
 12. § 4. Зміст і форма господарського договору
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -