<<
>>

Юридична відповідальність та її види


Юридична відповідальність поділяється на перспективну (позитивну) і
ретроспективну (негативну). Позитивна юридична відповідальність — сумлінне
виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою
державою, колективом людей та окремою особою.
Ретроспективна юридична
відповідальність — специфічні правовідносини між державою і правопорушником
внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням
суб'єкта правопорушення, покладанням на обов'язку витерпіти несприятливі
наслідки за скоєне правопорушення. Принципи юридичної відповідальності:
відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення наміру;
законність, невідворотність, доцільність і справедливість покладення
юридичної відповідальності; гуманність і своєчасність юридичної
відповідальності та ін. Мета юридичної відповідальності — вияв її
соціальної необхідності та ефективності. Розрізняють такі види мети
юридичної відповідальності: покарання правопорушника; вплив на свідомість
правопорушника; моральну перебудову особи; формування у людини, яка
порушила норми права, настанови на правомірну поведінку надалі; виховний
вплив на інших людей з метою попередження правопорушень з їхнього боку.
Функції юридичної відповідальності — головні напрямки юридичного впливу як
на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і
виховання суб'єктів права, які скоїли чи можуть скоїти правопорушення,
Розрізняють такі види функцій попереджувальну; виховну; каральну;
компенсаційну; інформаційну та ін. Поширеною є класифікація ретроспективної
юридичної відповідальності залежно від галузевої належності правової,
норми, що порушена. На цій підставі розрізняють: Кримінальна
відповідальність — що полягає в застосуванні заходів кримінального
покарання до фізичних осіб, винних у скоєнні злочину. Адміністративна
відповідальність, під якою розуміють покладення на порушників
загальнообов'язкових правил адміністративних стягнень, цивільно-правова
відповідальність — відповідальність фізичної чи юридичної особи за
порушення договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди;
Дисциплінарна відповідальність — різновидність відповідальності працівника
за порушення трудової дисципліни з застосуванням до нього догани та
звільнення; Матеріальна відповідальність розглядається за матеріальну
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення
покладених на нього трудових обов'язків. Як самостійний вид ретроспективної
юридичної відповідальності в теорії права розглядають скасування актів, які
суперечать чинному законодавству полягає в тому, що компетентний орган чи
службова особа застосовує правовідновлювальну санкцію, скасовуючи незаконно
прийнятий акт.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Юридична відповідальність та її види:

 1. Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства
 2. § 5. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
 3. № 13. Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди.
 4. Волкобой И.. Реферат на тему: Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства, 2009
 5. Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 6. № 5. Види юридичних осіб.
 7. Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2006, 2006
 8. Розділ 6 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 9. §11. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
 10. § 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види
 11. Поняття та ознаки юридичних осіб
 12. § 8. Юридична техніка
 13. § 44. Юридична і фактична помилки та їх значення.
 14. § 44. Юридична і фактична помилки та їх значення.
 15. § 1. Криміналістика – юридична наука
 16. 91. Матеріальна відповідальність за земельні правопорушення.
 17. В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 2004
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -