<<
>>

§ 3. Види нормативно-правових актів


Види нормативно-правових актів за юридичною чинністю:
• закони;
• підзаконні нормативні акти.
Юридична чинність нормативно-правового акта визначається Конституцією і Законом про нормативні акти.
Юридична чинність нормативно-правового акта — це його специфічна властивість мати точно позначене місце в ієрархії інших правових актів і залежати за формальною обов'язковістю від того, який орган видав акт, тобто хто є суб'єктом нормотворчості.
Види нормативно-правових актів за сферою дії:
• загальні;
• спеціальні;
• локальні.
Види нормативно-правових актів за характером волевиявлення:
• акти встановлення норм права;
• акти заміни норм права;
• акти скасування норм права.
Види нормативно-правових актів за галузями законодавства:
• цивільні;
• кримінальні;
• адміністративні;
• кримінально-процесуальні;
• адміністративно-процесуальні та ін.
Основні нормативно-правові акти за галузями законодавства іменуються галузевими кодексами (Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс, Адміністративно-процесуальний кодекс та ін.).


316
Види правових актів за суб'єктами нормотворчості в Україні:
Верховна Рада України — закони і постанови',
Верховна Рада Автономної Республіки Крим -- постанови (з питань, що носять нормативно-правовий характер) / рішення (з питань організаційно-розпорядчого характеру);
Президент України — укази (нормативні та ненормативні) / розпорядження;
Кабінет Міністрів України — постанови і розпорядження;
керівники міністерств і відомств — нормативні накази, інструкції, розпорядження, положення, вказівки міністра;
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим — постанови, рішення і розпорядження',
голови місцевих (обласних і районних) державних адміністрацій — розпорядження;
місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі комітети -рішення і нормативні постанови; керівники 'їхніх управлінь і відділень — нормативні накази;
адміністрація державних підприємств, установ, організацій -нормативні накази, статути, положення та інструкції.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 3. Види нормативно-правових актів:

 1. §10. Поняття і форми систематизації нормативно-правових актів
 2. § 2. Поняття нормативно-правового акта і його відмінність від інших правових актів
 3. § 6. Види актів застосування норм права
 4. Акти управління в системі державно-правових актів
 5. § 10. Поняття л/дзаконного нормативно-правового акта.
 6. 4. Нормативные правовые акты
 7. 20. Понятие нормативно-правового акта.
 8. § 5. Нормативно-правовые акты Российской Федерации
 9. 13.2. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
 10. § 8. Систематизация нормативно-правовых актов
 11. § 3, Види, способи і типи правового регулювання
 12. Виды нормативных правовых актов
 13. 2.5. Действие нормативно-правовых актов
 14. Нормативно-правовая база работы архива
 15. 8. Нормативные правовые акты Президента РФ,
 16. 9. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
 17. Каковы отличительные признаки нормативного и ненормативного правового акта?
 18. § 4. Нормативно-правовий акт (закон) у системі джерела права
 19. 49. Систематизация законодательства. Учет нормативных актов. Правовой тезаурус.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -