<<
>>

Трудова дисципліна та методи її забезпечення

Трудова дисципліна виступає необхідною умовою для належної організації будь-

якої колективної праці та являє собою сукупність не лише певних правил

поведінки працівників, а й питань, пов'язаних із необхідністю дотримання

встановленого порядку, методів його забезпечення. Трудову дисципліну

характеризують такі чинники: чесна й сумлінна праця; своєчасне й точне

виконання розпоряджень власника підвищення продуктивності праці; поліпшення

якості продукції; виконання технологічної дисципліни; додержання вимог

охорони праці; дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії; Трудова

дисципліна спирається на свідоме ставлення працівників до праці, що

забезпечується методами переконання, заохочення, а часом примусу.

Головним

є метод переконання, спрямований на виховання відповідних якостей

працівників, а також метод заохочення, тобто морального й матеріального

стимулювання. Заохочення працівника є визнанням його професіоналізму та

вираженням із боку власника поваги. Тому такий метод застосовується в разі

досягнення високих трудових показників, поліпшення якості продукції,

творчого підходу до трудової діяльності. Серед основних видів заохочень

визначаються такі: подяка, премії, вручення цінних подарунків, нагородження

грамотами, державними відзнаками й нагородами. Власником спільно з

профкомом можуть бути встановлені будь-які інші види заохочень, перелік

яких закріплюється в колективних договорах, Правилах внутрішнього трудового

розпорядку (скажімо, встановлення додаткового часу відпустки,

першочерговове надання квартир, санаторно-курортних путівок тощо). Всі

заохочення оголошуються власником у наказі , доводяться до відома трудового

колективу і записуються до трудової книжки. Для забезпечення трудової

дисципліни, нарівні з методами переконання й заохочення, можуть

застосовуватись і методи примусу, зокрема заходи дисциплінарного характеру,

матеріальної відповідальності та громадського впливу.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Трудова дисципліна та методи її забезпечення:

 1. 3. Метод трудового права
 2. Предмет, методы и принципы трудового права
 3. 1. Трудовое право: понятие, предмет, метод и основные источники
 4. Каков метод правового регулирования трудовых отношений и в чем заключаются его особенности?
 5. § 7. Державна дисципліна
 6. Тема 15. Режим законності і дисципліни у державному управлінні
 7. Лекция 1. Предмет, метод, система, источники и принципы трудового права
 8. 10. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом обязательных правил при заключении трудового договора
 9. 4. Навчальна дисципліна
 10. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування», 2009
 11. Мельникова Г.З.. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення», 2009
 12. IV. Ревізія каси і контроль за дотриманням касової дисципліни
 13. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
 14. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень
 15. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 16. § 3. Правове регулювання контролюза додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
 17. Какой порядок рассмотрения л, коллективного трудового спора | в трудовом арбитраже?
 18. 50. Забезпечення схоронності житлового фонду. Обов’язки громадян із забезпечення схоронності житлового фонду.
 19. § 1. Трудовой договор — основной институт трудового права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -