<<
>>

Тлумачення права: поняття, види та способи

Важливим елементом правозастосування на стадії кваліфікації (коли вибирається і з'ясовується легітимність правової норми) є тлумачення права. Ця проблема пов'язана з інтересами д-ви та сусп-ва, їх обумовленням і захистом.

Під тлумаченням права слід розуміти роз'яснення змісту правової норми.

1. тлумачення - процес мислення, що відбувається у свідомості особи, яка застосовує правову норму, з'ясування змісту правової норми та її пояснення.

2.тлумачення - це виражений поза роз'ясненням зміст правової норми.

Отже, тлумачення норм права — це інтелектуально-вольова діяльність суб'єктів права відносно з'ясування і роз'яснення змісту норм права з метою їх правильної реалізації, яка може виражатися в особливому акті.

Існують різні види і способи тлумачення. Залежно від суб'єктів розрізняють офіційне та неофіційне тлумачення, що може бути загальним і індивідуальним.

Загальне тлумачення розраховане на всякий прояв регулювання правовою нормою суспільних відносин незалежно від його одиничних конкретних особливостей і поширюється на поведінку всіх можливих учасників цих відносин.

Загальне офіційне тлумачення тільки з'ясовує зміст існуючих правил поведінки.

Індивідуальне тлумачення стосується конкретного, одиничного прояву упорядкованих правовою нормою суспільних відносин, що визначаються конкретними обставинами справи.

Офіційне тлумачення може бути автентичним, легальним і відомчим. Воно дається компетентним органом чи посадовою особою на підставі службового обов'язку і має юридично значимі наслідки.

Автентичне тлумачення проводиться тим органом, який створив певну норму права. Воно є найбільш компетентним і авторитетним, оскільки орган, який створив правову норму, може найточніше розкрити її зміст.

Легальне тлумачення правових норм дається спеціально на те уповноваженим органом.

Відомче тлумачення здійснюється керівництвом центральної установи відомства, коли воно дає офіційну відповідь на запити підвідомчих організацій і підприємств з приводу трактування й застосування окремих повноважень і урядових нормативних актів.

Неофіційне тлумачення — це роз'яснення норм права, що дається неуповноваженим суб'єктом, а тому позбавлене юридичної сили і не тягне за собою юридичних наслідків. Його поділяють на доктринальне, компетентне та буденне. За формою воно може бути як усним, так і письмовим.

Способи тлумачення:

1. Мовне з'ясування змісту правової норми через досвід її словесного формулювання на підставі лексичних, морфологічних, синтаксичних норм мовознавства.

2. Логічне з'ясування змісту правової норми завдяки безпосередньому використанню законів і правил формальної логіки.

3. Систематичне з'ясування змісту правової норми залежно від місця, що його посідає правова норма в системі інших норм права, а також залежно від її зв'язків з іншими нормами інститутів і галузей права.

4. Історико-політичне з'ясування сутності правової норми на основі дослідження процесу її прийняття за певних історичних умов.

5. Цільове - аналіз сутності правової норми через з'ясування її мети.

6. Спеціальне юридичне — аналіз норми, яка містить юридичну термінологію, розуміння її конструкції з позиції юридичної науки, техніки і практики.

12.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011. 2011

Еще по теме Тлумачення права: поняття, види та способи:

 1. § 4. Види тлумачення норм права за обсягом їх змісту
 2. § 2. Способи (методи) тлумачення норм права
 3. § 3. Види тлумачення норм права за суб'єктами
 4. § 1. Поняття тлумачення норм права
 5. § 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.
 6. § 8. Тлумачення кримінально-правових норм та його види.
 7. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
 8. § 1. Поняття та види суб'єктів господарського права
 9. 42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
 10. Тема № 2: Поняття та види суб’єктів господарського права.
 11. № 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
 12. § 5. Акт тлумачення норм права
 13. 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права.
 14. § 1. Поняття, види та правовестановище банків. Банківські операції та їх види
 15. Глава 21 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА
 16. 75. Поняття і види територій
 17. § 3, Види, способи і типи правового регулювання
 18. 71.Поняття і види стягнень за КУпАП
 19. 15. Поняття і види міжнародного правонаступництва
 20. § 2. Криміналістичне поняття діяльності та її види
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -