<<
>>

Теорія виникнення держави

Теологічна теорія, її автором був Фома Аквінський Його вчення побудовано на

ієрархії форм: від Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального

світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і

непорушність, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу

приречене на поразку, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і

вона покликана захищати благо всіх.

Патріархальна теорія. Сутність її

полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї. Абсолютна влада

монарха — це продовження батьківської влади. Основними представниками

названої теорії є Арістотель, Михайловський. Договірна теорія. Вона пояснює

виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди

про те, що одні будуть управляти, а інші — виконувати їхні управлінські

рішення. Представниками цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Гоббс.

Психологічна теорія. За цією теорією держава виникла завдяки особливим

властивостям психіки людей. Людській психіці начебто притаманна потреба

покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості.

Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує

постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Й. Петражицький.

Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання

одних племен іншими представниками теорії були Каутський, Дюрінг та ін.

Органічна теорія, її обґрунтовував філософ Г. Спенсер держава, подібно до

біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Як

біологічний організм, держава має політичне тіло: руки, ноги, голову,

тулуб, що виконують відповідні функції. Серед інших теорій походження

держави заслуговують на увагу космічна і технократична. Прихильники

космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю

політичної організації суспільства з космосу іншими цивілізаціями. Сутність

технократичної теорії виникнення держави полягає в необхідності здійснювати

управління технічними засобами та знаряддями праці. В теорії держави і

права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Теорія виникнення держави:

 1. § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук
 2. § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук
 3. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права, 2001
 4. § 1. Виникнення загальної теорії держави і права
 5. Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА
 6. § 2. Загальні закономірності виникнення держави
 7. § 2. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 8. Правила поведінки у разi виникнення конфліктної ситуації. З метою зниження напруження у разi виникнення конфлiктної ситуацiї працiвнику Банку доцільно:
 9. § 5. Теорія корпоративної демократії
 10. § 3. Теорія елітарної демократії
 11. Теорія личности П. Л. Лаврова.
 12. § 6. Теорія «комп'ютерної демократії»
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -