<<
>>

§ 2. Склад (структура) правовідносин

Система (організованість) правовідносин розкривається через їх структуру.

Структура правовідносин — це основні елементи правовідносин (суб'єкти) і доцільний спосіб зв'язку між ними на підставі суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, повноважень і відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів.

Термін «структура» є адекватнішим стану правовідносин, оскільки термін «склад» лише фіксує їх елементи без вказівки на їх логічний взаємозв'язок. Правовідносини є логічно пов'язаною конструкцією всіх елементів, де головними полюсами зв'язку є їх суб'єкти, що реалізують суб'єктивні юридичні права, суб'єктивні юридичні обов'язки, повноваження і суб'єктивну юридичну відповідальність заради досягнення результату цього зв'язку.

Отже, термін «структура» містить елементний склад правовідносин і правові зв'язки між ними, тобто власне відносини між суб'єктами.

Суб'єкти, або суб'єктний склад, — це сукупність осіб, які беруть участь у правовідносинах (якнайменше дві — правомочний і зобов'язаний).

Об'єктом є те, з приводу чого виникає і здійснюється діяльність його суб'єктів.

Зміст — це суб'єктивні права, обов'язки, повноваження, відповідальність суб'єктів правовідносин, а також структура змісту — спосіб взаємозв'язку, що виникає на підставі суб'єктивних прав, обов'язків, повноважень, відповідальності. Структура змісту правовідносин утворює не зв'язок її змістовних елементів (суб'єктивних прав, обов'язків, повноважень, відповідальності), а той правовий зв'язок, який виникає на їх підставі з приводу домагання чогось.

Інакше кажучи, це юридичне взаємне становище суб'єктів, яке визначає, формує їх поведінку через кореспондуючі один одному права і обов'язки заради задоволення їх інтересів. Структура змісту правовідносин може бути простою і складною.

Юридичний факт є підставою виникнення, зміни і припинення правовідносин.

349

Склад (структуру) правовідносин можна представити такою схемою: Юридичний факт Суб'єкти •* правомочна сторона правозобов'язана сторона Юридичний зміст Ф суб'єктивне юридичне право суб'єктивний юридичний обов'язок (повноваження —

посадових осіб) (повноваження —

посадових осіб) суб'єктивна юридична відповідальність

(як результат вчиненого правопорушення) Об'єкти *

<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 2. Склад (структура) правовідносин:

 1. 22. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
 2. 105. Поняття спадкування. Суб’єктний склад правовідносин спадкування.
 3. Правовідносини: поняття і структура
 4. Поняття та структура правовідносин
 5. 18. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
 6. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
 7. § 3. Передумови виникнення правовідносини
 8. § 10. Види правовідносин
 9. § 9. Об'єкти правовідносин
 10. § 1. Поняття та ознаки правовідносин
 11. § 5. Суб'єкти правовідносин
 12. 21. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
 13. Зміст цивільних процесуальних правовідносин
 14. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -