<<
>>

Роль адвокатури в захисті прав людини

Адвокатура є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним

згідно з Конституцією України сприяти захистові прав, свобод і

репрезентувати законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб

без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства

закону, незалежності, демократизму, гуманізму й конфіденційності. Адвокатом

може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за

спеціальністю юриста чи помічника адвоката не менш як два роки, склав

кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською

діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Адвокати здійснюють такі

види діяльності: дають консультації юридичних питань, складають заяви,

скарги та інші документи посвідчують копії документів у справах, здійснюють

представництво в суді,

подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; виконують

свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у

процесі дізнання та попереднього слідства. У своїй професійної діяльності

адвокат має право: репрезентувати і захищати права та інтереси громадян і

юридичних осіб за їхнім дорученням збирати відомості про факти, що можуть

бути використані як докази

ознайомлюватися на підприємствах із необхідними для виконання доручення

документами й матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється

законом; Здійснюючи свої професійні обов'язки, адвокат зобов'язаний

неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі

передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та

юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду

особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитися від прийнятого на

себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Роль адвокатури в захисті прав людини:

 1. § 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини
 2. § 9. Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини
 3. § 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини
 4. § 8. Міжнародний захист прав людини
 5. 29. Принцип поваги прав людини
 6. 43. Регіональне співробітництво в області прав людини
 7. 44. Міжнародні органи із захисту прав людини
 8. 29. Принцип поваги прав людини й основних воль
 9. 41. Концепція прав людину і її втілення в міжнародному праві
 10. 42. Основні універсальні міжнародні акти по захисту прав людини
 11. 44. Міжнародні механізми контролю задотриманням прав людини.
 12. § 7. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини
 13. 9. Організація адвокатури України згідно з Положення про адвокатуру 1939 року.
 14. 8.Організація адвокатури України згідно з Положення про адвокатуру 1922 року.
 15. § 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина
 16. 9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
 17. 11. Діяльність адвокатури згідно з Положеннями про адвокатуру 1962-80 року
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -