<<
>>

§ 7. Принципи права

Поняття загальних принципів права в Англії історично не склалося. За наявності прогалин у праві справи вирішувалися на основі правосвідомості. Лише пізніше англійські суди виробили принцип природної справедливості як правової категорії. В історії англійського права він мав подвійне призначення: 1) у судах канцлера служив засобом уточнення рішень судів загального права при їх оскарженні; 2) був підставою для вирішення справи у разі прогалин у законі, прецеденті, звичаї.

В англійських колоніальних судах принципи «природного правосуддя, справедливості та доброго сумління» були критерієм застосування місцевого права, а насправді засобом впровадження англійського права в колоніальні правові системи.

У наші дні принцип природної справедливості спрямований насамперед на забезпечення основних прав людини.

Проте в Англії, як і в країнах романо-германського типу правової системи, відсутні чіткі правові підстави або конституційні рамки, спроможні визначати дії суду із забезпечення справедливості.

Зі вступом Англії в Європейське Співтовариство виникла проблема інтеграції загальних принципів права держав континенту — членів Співтовариства і англійського права. Цей процес сприяє як уніфікації, так і взаємозбагаченню правових систем.

553

<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 7. Принципи права:

 1. 19. Основні принципи міжнародного права - Юридична природа основних принципів міжнародного права
 2. Загальні принципи кримінального права
 3. § 8. Принципи права
 4. § 9. Принципи права
 5. 9. Принципы экологического права
 6. § 5. Принципы права
 7. 6.1. Принципы предпринимательского права
 8. § 9. Принципи права
 9. 3. Принципи земельного права.
 10. § 3. Понятие и классификация принципов права
 11. 7. Понятие принципов трудового права
 12. 32. Понятие и классификация принципов права.
 13. 18. Основные принципы и функции права.
 14. 17.3. Основные принципы экологического права
 15. 19. Основні принципи міжнародного права.
 16. Тема 3. ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
 17. § 4. Загальні та спеціальні принципи кримінального права.
 18. 3. Принципы гражданского права
 19. Глава 4. ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 20. § 2. Принципы гражданского права
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -