§ 6. Правова доктрина


До джерел англійського права слід віднести правову доктрину — концептуально оформлену думку відомих учених із питань права. Деякі доктрини, що знайшли відображення у працях авторитетних англійських юристів, головним чином суддів (наприклад, «Інституція» Кока), були визнані як їх сучасниками, так і згодом при вирішенні конкретних справ.
Провідне місце серед них посідають стародавні посібники з загального права завдяки аналізу обов'язкових прецедентів, які не втратили свого значення й зараз.
Доктринальними джерелами англійської конституції вважаються «Трактат про закони Англії» Бректона (1250 p.), «Коментар законів Англії» Блекстона (1565 p.), книга «Англійська конституція» Беджгота (1865 р.) та ін. Суди звертаються до доктри-


552
ни у разі прогалин у статуті (законі), судовому прецеденті або звичаї, що регулюють певні відносини. Наприклад, у 1920 р. на підставі ідеї англійського конституціоналіста кінця XIX — початку XX ст. А.В. Дайсі Палатою лордів була визначена королівська прерогатива.
Останнім часом використання доктрини як джерела права помітно зросло. Нерідко обґрунтування тієї чи іншої позиції при винесенні судового рішення відбувається з урахуванням наукових посібників, а іноді й наукових статей. Удаються до них не для використання як первинного джерела, а для переконливості рішення.
Джерелом права в Англії є судові коментарі, узагальнення пре-цедентної практики. Вони є практичним посібником для суддів. Юридична наука в цілому або теоретико-правові ідеї та концепції юристів різних шкіл мають додаткове значення.
<< | >>
Источник: Скакун О.Ф.. Теорія держави і права. 2001

Еще по теме § 6. Правова доктрина:

 1. § 8. Правова доктрина
 2. § 8. Мусульмансько-правова доктрина
 3. СТРУКТУРА ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ДОКТРИН
 4. ОЦЕНКА ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ
 5. 16. Философия права: правовая онтология, правовая гносеология, правовая аксиология, правовая антропология.
 6. Доктрина легизма.
 7. Доктрина секты
 8. Новая концепция военной доктрины России
 9. КАКОВ ИСТОЧНИК ФИЛОСОФСКИХ ДОКТРИН?
 10. Политическая доктрина абсолютизма.
 11. , СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА . Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО
 12. 6. Доктрины физические и астрономические
 13. Б. Новейшая доктрина.
 14. Исходные идеи социальной доктрины 3. Фрейда
 15. 33. Правовые принципы, правовые аксиомы, правовые презумпции, правовые фикции.
 16. 3.3.4. военная доктрина россии
 17. ГЛАВА 14. ДОКТРИНА МОНРО.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -