<<

Повноваження Верховного Суду України

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної

юрисдикції. До його складу, відповідно до Концепції, входять Вищий

цивільний суд, Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд, Вищий

кримінальний суд, Вищий військовий суд. Пленум Верховного Суду судових

справ не розглядає, а лише дає роз'яснення з питань застосування судами

чинного законодавства на основі узагальнення судової практики. Верховний

Суд України діє в складі Пленуму Верховного Суду, судової колегії в

цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах, військової

колегії; для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду

утворюється Президія Верховного Суду України.

Пленум Верховного Суду діє в

складі Голови Верховного Суду, заступників Голови і членів Верховного Суду.

Склад судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних

справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду

України з числа суддів Верховного Суду. Судові колегії Верховного Суду

України розглядають у межах своїх повноважень справи як суди першої

інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і зв'язку з

нововиявленими обставинами. Президія Верховного Суду розглядає питання

організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду, а також подає

допомогу судам нижчого рівня у правильному застосуванні законодавства.

Верховний Суд України у межах своїх повноважень розглядає справи як суд

першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з

нововиявленими обставинами; вивчає й узагальнює судову практику, аналізує

судову статистику і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування

законодавства, що виникають при розгляді судових справ, які є обов'язковими

для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому

дано роз'яснення; здійснює контроль за виконанням судами керівних

роз'яснень Пленуму Верховного Суду України; вирішує в межах своїх

повноважень питання, що випливають з міжнародних договорів України;

здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

<< |
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Повноваження Верховного Суду України:

  1. 96. Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції.
  2. 93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
  3. 100. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.
  4. Повноваження Кабінету Міністрів України
  5. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
  6. 61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
  7. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
  8. Верховна Рада України
  9. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
  10. 72. Вимоги до рішень суду. Форма і зміст рішення суду.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -