<<
>>

Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади —

відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний

Верховній Раді України.

У своїй діяльності Кабінет Міністрів України

керується Конституцією України і законами України, актами Президента

України. До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр України,

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом

України на подання Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керує

роботою Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: забезпечує

державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та

законів України, актів Президента України; вживає заходів щодо забезпечення

прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової,

цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,

охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє та

здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,

соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку

всіх форм власності; організовує та забезпечує здійснення

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи та ін. Кабінет

Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, що є

обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує

Прем'єр-міністр України.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Повноваження Кабінету Міністрів України:

 1. 2. Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу
 2. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
 3. 5. Принципи діяльності нотаріату в Україні
 4. 12. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату в Україні.
 5. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
 6. § 5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції в зовнішньоекономічній діяльності в Україні
 7. Кабінет Міністрів України:
 8. 3. Правове положення промислово-фінансових груп.
 9. 1. Поняття, види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 10. 28. Правове положення промислово-фінансових груп.
 11. 106. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 12. 2. Фонд державного майна України
 13. 16. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційной комісії адвокатури.
 14. Компетенція Верховної Ради України
 15. Повноваження Кабінету Міністрів України
 16. Конституційний Суд України, його завдання та функції
 17. § 5. Компетенція органів державногорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
 18. 9. Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.
 19. 40.Інститут представників Президента України. Загальна характеристика
 20. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -