<<
>>

Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів — вищий орган у системі органів виконавчої влади —

відповідальний перед Президентом України, підконтрольний і підзвітний

Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів України

керується Конституцією України і законами України, актами Президента

України. До складу Кабінету Міністрів входять Прем'єр-міністр України,

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом

України на подання Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України керує

роботою Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: забезпечує

державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та

законів України, актів Президента України; вживає заходів щодо забезпечення

прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення фінансової,

цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й

зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури,

охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє та

здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного,

соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку

всіх форм власності; організовує та забезпечує здійснення

зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи та ін. Кабінет

Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, що є

обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує

Прем'єр-міністр України.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Повноваження Кабінету Міністрів України:

 1. 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі земельних відносин.
 2. Кабінет Міністрів України:
 3. 9. Адміністративно – правовий статус Кабінету Міністрів України.
 4. Повноваження Верховного Суду України
 5. 61.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади
 6. 1. Система, структура та повноваження господарських судів України.
 7. 7. Повноваження Верховної Ради України у галузі земельних відносин.
 8. РОЗДІЛ 3 КОНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. НОВІТНЯ КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА УКРАЇНИ
 9. № 70. Представництво без повноважень.
 10. № 57. Поняття повноваження.
 11. Повноваження місцевого самоврядування
 12. Волкобой И.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАїНИ "ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : СУЧАСНИЙ ЕТАП", 2009
 13. 29. Повноваження процесуального представника
 14. 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин.
 15. 35. Оформлення повноважень адвоката на здійснення представництва в цивільному процесі.
 16. Повноваження прокурора
 17. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
 18. Обсяг повноважень судів апеляційної та касаційної інстанцій
 19. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
 20. 34. Поняття судового представництва та його види. Процесуальні повноваження представника.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -