<<
>>

Поняття та структура норми права

Первинним ланцюжком системи права є норма права. Це загальнообов'язкове,

формально визначене правило поведінки суб'єкта права, що криє в собі

державно-владне веління нормативного характеру, встановлюється,

санкціонується і забезпечується державою для регулювання суспільних

відносин. Ознаки норм права, що відрізняють їх від індивідуально-правового

припису: вони узагальнюють типові, тобто такі, що неодноразово

повторюються, життєві ситуації; розраховані на невизначену кількість

суспільних відносин; адресовані неперсоніфікованому колу суб'єктів,

дозволяють окреслити межі поведінки всіх суб'єктів, що підпадають під таку

ситуацію; діють у часі та просторі неперервно; чинність дії правової норми

припиняється або скасовується уповноваженими суб'єктами.

Норма права має

внутрішню структуру, що виражається в її внутрішньому поділі на окремі

елементи, зв'язані між собою: гіпотезу, диспозицію, санкцію. Гіпотеза —

частина норми права, яка містить умови, обставини, з настанням яких можна

чи необхідно здійснювати правило, що міститься в диспозиції. Диспозиція —

частина норми, що містить суб'єктивні права та юридичні обов'язки, тобто

само правило поведінки. Санкція — така частина норми права, в якій подано

юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, зафіксованого

в диспозиції. Санкції можуть бути каральними (штрафними), відновними чи

заохочувальними (позитивними). Диспозиції, гіпотези і санкції за складом

поділяються на прості й складні та альтернативні, а за ступенем

визначеності змісту — на абсолютно чи відносно визначені.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Поняття та структура норми права:

 1. Норма права: поняття та ознаки. 12.Структура правової норми
 2. § 8. Структура норми права і норми-розпорядження
 3. § 5. Поняття і ознаки норми права
 4. § 2. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія
 5. § 4. Корпоративні норми і норми права
 6. § 3. Норми-звичаї і норми права
 7. § 2. Поняття, основні ознаки і структура системи права
 8. Поняття і структура кримінального права України
 9. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
 10. Норми і принципи міжнародного права
 11. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
 12. § 7. Спеціалізовані (нетипові) норми права
 13. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -