>>

Поняття та ознаки держави

Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать по-

різному. У субстанціональному значенні держава — організоване в певні

корпорації населення, що функціонує в просторі й часі.

В атрибутивному

значенні — це устрій певних суспільних відносин. В інституційному значенні

— це апарат публічної влади. У міжнародному значенні державу розглядають,

як єдність території, населення і суспільної влади. Отож, держава — це

суверенна, політико-територіальна організація влади певної частини

населення, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за

допомогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення

всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління

загальносуспільними справами. До основних ознак держави відносять:

суверенітет; територіальне розселення населення країни; наявність апарату

управління і примусу; здатність видавати загальнообов'язкові правила

поведінки; здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;

спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення.

Суверенітет держави — це верховність, самостійність, повнота, єдність і

неподільність влади в державі у межах її території, а також незалежність і

рівноправність країни в зовнішніх відносинах. Населення в державі розселене

по всій її території, яка поділяється на адміністративно-територіальні чи

політично-територіальні одиниці. Держава має спеціальний апарат — систему

законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів, а також

відповідні матеріальні засоби для виконання своїх завдань. До них належать:

армія, поліція виправні установи, служби національної безпеки, Держава

встановлює загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки і

закріплює їх у нормах права. Держава збирає податки, що використовуються

для утримання організацій державного механізму. У соціальне неоднорідному

суспільстві влада виражає та захищає інтереси певної частини населення.

Державу розглядають під різним кутом зору. Як офіційний представник

суспільства держава повинна робити все від неї залежне для поліпшення життя

людей.

| >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Поняття та ознаки держави:

 1. § 2. Поняття і ознаки держави
 2. 2. Держава, поняття, ознаки
 3. § 2. Поняття і ознаки соціальної правової держави
 4. § 1. Поняття і ознаки демократії
 5. Поняття права та основні ознаки
 6. § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
 7. § 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини
 8. § 5. Поняття і ознаки норми права
 9. § 12. Поняття злочину та його ознаки.
 10. § 12. Поняття злочину та його ознаки.
 11. § 1. Поняття та ознаки правовідносин
 12. § 6. Поняття і ознаки права
 13. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 14. § 32. Суб‘єкт злочину (поняття, ознаки).
 15. § 4. Поняття про ідентифікаційні ознаки та властивості
 16. § 1. Поняття та ознаки юридичної науки
 17. § 1. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
 18. § 4. Поняття і ознаки правопорушення
 19. № 60. Поняття та ознаки юридичної особи.
 20. § 25. Об‘єктивна сторона складу злочину (поняття, ознаки).
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -