<<
>>

Поняття та джерела земельного права


Земельне право — галузь права, що регулює земельні відносини з метою
забезпечення раціонального використання земель, створення умов для
підвищення їхньої ефективності, охорони прав організацій та громадян як
землевласників і землекористувачів.
Отже, предметом правового регулювання
земельного права є відносини з володіння, користування та розпорядження
земельними ресурсами, а також із їх охорони і раціонального використання
Земельне право — комплексна галузь права України, адже її основу складають
норми цивільного права, органічно пов'язані з нормами адміністративного та
екологічного права. Головними джерелами земельного права слід визнати
Конституцію України, Земельний і Цивільний кодекси. Земля, є об'єктами
права власності Українського народу. Стаття 14. Земля є основним
національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Загальна характеристика Земельного кодексу - було прийнято 13 березня 1992
р. Він установлює, що завданням земельного законодавства є регулювання
земельних відносин із метою створення умов для раціонального використання
та охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і
господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення
природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ та
організацій на землю.
<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011. 2011

Еще по теме Поняття та джерела земельного права:

 1. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.
 2. 6. Джерела земельного права.
 3. № 73. Поняття і джерела авторського права.
 4. № 47. Поняття та джерела патентного права.
 5. 1. Поняття і предмет земельного права.
 6. Поняття та джерела кримінального права
 7. Поняття та джерела фінансового права
 8. Поняття та джерела цивільного права
 9. № 121. Поняття та види джерел цивільного права України, їх характеристика.
 10. § 2. Поняття китайського права і філолофсько-моральні джерела його формування
 11. Екологічне право: поняття та джерела
 12. Поняття та джерела трудового парва
 13. 24. Поняття і види земельних сервітутів.
 14. 25. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві.
 15. § 1. Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування
 16. 16. Джерела міжнародного права.
 17. 16. Джерела міжнародного права.
 18. 4. Система земельного права.
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -